Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18

Kapitola
Úvodem. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 3.

Kapitola
Seznam autorů. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 7.

Kapitola
Křížová, Alena. Archaické součástky v lidovém oděvu. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 185–200.

Kapitola
Danglová, Oľga. Renesančné korene ľudovej dekoratívnej tradície na Slovensku. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 231–249.

Kapitola
Atlman, Karel. Středověké kořeny štamgastenství. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 85–95.

Kapitola
Melzer, Miloš. Nástin historie perníkářského řemesla a postupné zlidovění jeho produkce. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 75–83.

Kapitola
Loskotová, Irena. Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 107–120.

Kapitola
Mertová, Petra. Lidový oděv z východních Čech v archivních pramenech 18. až první poloviny 19. století : dílčí studie z Podorlicka. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 201–219.

Kapitola
Měchurová, Zdeňka. Ze všedního života středověké vesnice : přínos etnografie ke studiu zaniklých středověkých vsí (na příkladu archeologických nálezů z Konůvek). In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 9–26.

Kapitola
Doušek, Roman. Koncepce sociokulturního systému Sebranic první poloviny 18. století na základě archivních pramenů. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 45–58.

Kapitola
Nováková, Lenka. Nejstarší výšivky ve sbírkách Etnografického ústavu Moravského zemského muzea : odkaz spolku Vesna. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 221–230.

Kapitola
Rejsek, Miloš. Kořeny ornamentu: původ a symbolika svastiky. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 251–265.

Kapitola
Matuszková, Jitka. Vinařství na Moravě v 17. století. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 97–105.

Kapitola
Kalinová, Alena. Kamnářská plastika : příspěvek k studiu lidového kamnářství. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 167–183.

Kapitola
Pajer, Jiří. Nové výzkumy novokřtěneckých fajánsí na Moravě. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 121–139.

Kapitola
Mlynka, Ladislav. Archaické mlyny a mlynárstvo v tradičnej kultúre Slovenska. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 59–73.

Kapitola
Chybová, Helena. Nález raně novověké hrnčířské dílny v Kroměříži : příspěvek k poznání hrnčířské a kamnářské produkce biskupské Kroměříže 17. století. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 141–165.

Kapitola
Válka, Miroslav. K ikonografii středověké vesnice : první poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 27–44.