Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Складні синтаксичні конструкції. Період. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 136–146.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Схеми аналізу. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 170–181.

Kapitola
Back matter. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. .

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Пряма та непряма мова (пряме та непряме мовлення). Засоби передачі чужого мовлення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 147–157.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Зміст. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 3–8.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Синтаксис словосполучення та простого речення. Типологія синтаксичних зв'язків. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 13–19.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Складне речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 100–101.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 122–124.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Українсько-чеський словник лінгвістичних термінів. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 182–199.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Односкладні речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 62–70.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Нове вчення про другорядні члени речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 57–61.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Повні та неповні речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 74–78.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Складносурядне речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 102–108.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Словосполучення як синтаксична одиниця. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 20–26.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Просте речення. Граматична будова простого речення. Підмет і присудок як головні члени речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 34–43.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Список таблиць. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 205–223.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Предмет та завдання курсу. Аспекти синтаксису. Синтаксичні одиниці. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 9–12.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Складнопідрядні речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 109–121.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Безсполучникове складне речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 125–135.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Текст: рівні, одиниці, категорії, функції, особливості зв'язку. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 165–169.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Основи української пунктуації. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 158–164.

Kapitola
Front matter. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. .

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Література. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 200–204.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Семантико-синтаксична структура простого речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 71–73.

Kapitola
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč, Myronova, Halyna. Актуальне членування речення. In: Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč. , Myronova, Halyna. Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект. 2013, s. 98–99.