Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia paedagogica 2011, roč. 16, č. 1. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15

Článek
Švaříček, Roman. Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 9–46.

Článek
Výzva pro autory. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 238.

Článek
Petrová, Zuzana. Interiorizačné a participačné aspekty pedagogickej komunikácie v prístupoch inšpirovaných Vygotského teóriou. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 161–174.

Článek
Hackl, Bernd, Hummel, Sandra. Velikonoční prázdniny : co se lze ve škole naučit z řeči těla. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 137–159.

Článek
Bradová, Jarmila. Variácie priestorového usporiadania školskej triedy a ich vplyv na pedagogickú komunikáciu. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 191–210.

Článek
Předplatné časopisu Studia Paedagogica. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 239.

Článek
Makovská, Zuzana. Žákovské strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 47–70.

Článek
Šeďová, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 89–118.

Článek
Šeďová, Klára, Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 5–8.

Článek
Svatoš, Tomáš. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 175–190.

Článek
Mareš, Jan. Jak neměřit ve třídě. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 231–237.

Článek
Vaďurová, Lucie. Genderově stereotypní vzorce chování v pedagogické komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 211–224.

Článek
Gavora, Peter. Smelosť verzus ostýchavosť v komunikácii gymnazistov. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 119–136.

Článek
Makovská, Zuzana. Dítě v procesu osvojování jazyka. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 225–229.

Článek
Wulf, Christoph, Bittner, Martin, Clemens, Iris, Kellermann, Ingrid. Komunikační praktiky v rámci kultury školy : uplatňování kultury uznání a respektu. Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. 71–87.