Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1984, roč. 33, č. E29. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Článek
Weber, Zdeněk. Zajímavý doklad technologie výroby neolitické keramiky s Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 232–235.

Článek
Češka, Josef. [Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit. Herausgegeben von Helmuth Schneider]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 243–245.

Článek
Oliva, Martin. Kolokvium 8. komise UISPP při UNESCO : la signification culturelle des industries lithiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 249.

Článek
Podborský, Vladimír. [Ruttkay, Elisabeth. Das Neolithikum in Niederösterreich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 237–239.

Článek
Oliva, Martin. Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav) : příspěvek k problematice stability osídlení v aurignacienu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 7–26.

Článek
Salaš, Milan. Návrh numerické deskripce neolitické kamenné broušené industrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 67–107.

Článek
Slívka, Martin. Životné jubileum univ. prof. PhDr. Vojtěcha Budinského-Kričku, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 221–222.

Článek
Kazdová, Eliška. Pokusy s replikami neolitických srpů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 226–229.

Článek
Češka, Josef. [Tschiedel, Hans Jürgen. Caesars "Anticato": eine Untersuchung der Testimonien und Fragment]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 245–246.

Článek
Nekvasil, Jindra. Úvaha nad zemědělstvím mladší doby pravěké na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 185–190.

Článek
Kühn, František. Vývoj polních plodin a plevelu v CSSR od neolitu po středověk. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 179–184.

Článek
Hašek, Vladimír, Matula, Pavel, Segeth, Karel, Vignatiová, Jana. Použití výpočetní techniky při strojovém zpracování geofyzikálních dat v archeologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 195–200.

Článek
Vignatiová, Jana, Měřínský, Zdeněk. 4. celostátní sympozium "Geofyzika a archeologie", Liblice 1.-4. listopadu 1982. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 222–225.

Článek
Koštuřík, Pavel, Palátová, Dana. Zachraňovací archeologický výzkum v Těšeticích-pískovně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 109–130.

Článek
Tabulky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 0–XXVIII.

Článek
Dostál, Bořivoj. Východní brána hradiska Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 143–166.

Článek
Nechutová, Jana. [Kadlec, Jaroslav. Studien und Texte zum Leben und Wirken des Prager Magisters Andreas von Brod]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 247–249.

Článek
Podborský, Vladimír. Domy lidu s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 27–66.

Článek
Podborský, Vladimír. Zpráva o počáteční fázi některých experimentů na neolitické lokalitě v Těšeticích-Kyjovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 225–226.

Článek
Pernička, Radko Martin. Nové neolitické sídliště u Hluku?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 229–232.

Článek
Poláček, Lumír. [Archaelogica historica 7: sborník příspěvků přednesených na XIII. celostátní konferenci k problematice historické archeologie s hlavním zaměřením na středověkou vesnici na území ČSSR: Brno, 28. září - 1. října 1981]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 241–243.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Siperttino, Mario. Il mare di marmi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 246–247.

Článek
Krutina, Ivan. Pokus o rekonstrukci způsobu mletí na laténském a slovanském mlýnku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 191–193.

Článek
Bartoňková, Dagmar. Za profesorem Jaroslavem Ludvíkovským. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, roč. 33, č. E29, s. 219–221.