Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1995, roč. 44, č. E40. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16

Článek
Podborský, Vladimír. Na památku profesora Bořivoje Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 5–8.

Článek
Kurnatowska, Zofia. Archäologie über die Anfänge des slawischen Staates. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 13–20.

Článek
Unger, Josef. Mladohradištní sídliště Smolín-Studýnková (okr. Břeclav). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 119–134.

Článek
Macháček, Jiří. Keramika středodunajské kulturní tradice : příspěvek k diskusi o terminologii raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 61–67.

Článek
Bubeník, Josef. Poznámky k terminologii keramiky staršího úseku (6.-8. stol.) našeho raného středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 55–60.

Článek
Donat, Peter. Břeclav-Pohansko und die Erforschung des frühmittelalterlichen Grubenhauses in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 75–89.

Článek
Měřínský, Zdeněk. K lokalizaci hradu Businc u Dětmara Merseburského : (Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon ad a. 1015). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 135–143.

Článek
Chropovský, Bohuslav. Prínos veľkomoravskej materiálnej a duchovnej kultúry do rámca európskej kultúry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 21–27.

Článek
Staňa, Čeněk. Příspěvek k poznání horizontu veligradského šperku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 37–45.

Článek
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála 1990-1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 9–11.

Článek
Čilinská, Zlata. Súčasné poznatky o sídliskách 7.-8. stor. Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 69–74.

Článek
Vignatiová, Jana. Marginálie k pohřebnímu ritu na jižním předhradí Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 111–118.

Článek
Müller, Róbert. Ein karolingerzeitlicher Herrenhof in Zalaszabar (Ungarn, Komitat Zala). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 93–100.

Článek
Parczewski, Michał. Ważny głos w dyskusji : (uwagi na marginesie książki G. Fuska). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 47–53.

Článek
Bartošková, Andrea. Kostěná ozdobná destička s motivem páva z budečského předhradí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 101–110.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Slovensko v časoch Svätoplukových. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1995, roč. 44, č. E40, s. 29–35.