Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1958, roč. 7, č. E3. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Hošek, Radislav. [Ehrenberg, Viktor. Sophokles und Perikles. Upravený překlad anglického vydání Sophocles and Pericles, B. Blackwell]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 152–153.

Článek
Dostál, Bořivoj. Nová naleziště únětické kultury v Újezdě a v Branišovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 5–22.

Článek
Podborský, Vladimír. Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 27–49.

Článek
Podborský, Vladimír. [Pahič, Stanko. Drugo žarno grobišče v Rušah]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 143–144.

Článek
Nechutová, Jana. [Trencsényi-Waldapfel, Imre. Gomer i Gesiod]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 148–150.

Článek
Pernička, Radko Martin. Římské nástěnné malby z Augsburgu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 155–156.

Článek
Bartoněk, Antonín. K odmítavým kritikám Ventrisova pokusu o rozluštění lineárního písma B. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 95–102.

Článek
Erhart, Adolf. Die idg. Personalendung -ō und Verwandtes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 87–94.

Článek
Hrubý, Jiří. Die Wassergottheiten der irdischen und der himmlischen Sphäre in der bildenden Kunst der Antike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 109–119.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Brandenstein, Wilhelm . Griechische Sprachwissenschaft. I. Einleitung, Lautsystem, Etymologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 144–145.

Článek
Lorencová, Anna. Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic - Ruské ulice na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 49–52.

Článek
Kalousek, František. Velkomoravské mohylové kostrové pohřebiště v Boršicích u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 75–85.

Článek
Bartoněk, Antonín. Periodika a publikace Ústavu klasických stadii při londýnské universitě (Institute of Classical Studies of the University of London). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 156–158.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologické zpracování kosterního materiálu z únětických hrobů v Újezdě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 22–26.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Ventris, Michael; Chadwick, John. Documents in Mycenaean Greek: three hundred selected tablets from Knossos, Pylos and Mycenae with commentary and vocabulary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 145–148.

Článek
[Obrazové přílohy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 0–XVI.

Článek
Hošek, Radislav. [Schnayder, Jerzy. De antiquorum hominum taciturnitate et tacendo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 150–151.

Článek
Češka, Josef. [Pfister, Friedrich. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 155.

Článek
Hošek, Radislav. [Roos, Ervin. Die tragische Orchestik im Zerrbild der altattischen Komödie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 153–154.

Článek
Pernička, Radko Martin. Merovejské pohřebiště v Bavorsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 156.

Článek
Hošek, Radislav. Das Individuum, dessen Name und Gottheit vor Homer. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 103–108.

Článek
Češka, Josef. Die öffentliche Meinung und die Sklaven zu Zeiten des Prinzipats. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 140–142.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Značkovaná ucha řeckých amfor. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 120–134.

Článek
Lorencová, Anna. Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka z doby velkomoravské z Boršic u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 85–86.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Klasifikace a nájemné laurijských dolů ve IV. stol. př. n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 135–139.