Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14

Článek
Vignatiová, Jana. Profesor PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc. - k jubileu zralosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 7–8.

Článek
Čilinská, Zlata. K otázke příchodu Antov na stredný Dunaj. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 19–25.

Článek
Nekuda, Vladimír. Steinbauten des Mittelalters in ländlichen Siedlungen Südwestmährens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 83–88.

Článek
Kudrna, Jaroslav. Einige Bemerkungen zu der Funktion der leges barbarorum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 77–82.

Článek
Koštuřík, Pavel, Lorencová, Anna. Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 103–126.

Článek
[Obrazové přílohy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 0– Tab. XII..

Článek
Poulík, Josef. Po létech opět o blučinském typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 27–39.

Článek
Avdusin, Daniil Antonovič. Археологические данные о внешних связях Гнездова. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 53–60.

Článek
Vignatiová, Jana. Bibliografie prací Bořivoje Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 9–17.

Článek
Ruttkay, Alexander. Militáriá a súčasti jazdeckého výstroja z 15. stor. na Kostolci v Moravanoch nad Váhom, miestna časť Ducové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 89–101.

Článek
Kazdová, Eliška. Hrob H12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 127–141.

Článek
Večerka, Radoslav. Lingvistická skica k Velké Moravě a raně středověkým Čechám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 61–76.

Článek
Bartoňková, Dagmar. Čtenáři starořeckých románů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 143–149.

Článek
Bialeková, Darina. K otázke uzemného rozšírenia slovanských ozdobných kovaní s puklicou v 9. storočí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990, roč. 38-39, č. E34-35, s. 41–52.