Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2007, roč. 55, č. U12. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22

Článek
Sekera, Julius. Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 27–43.

Článek
Trtnik Herlec, Andreja, Klemenčič, Ingrid. Role sociálních pedagogů ve školské a sociální realitě Slovinska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 57–65.

Článek
Hloušková, Lenka. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 9–12.

Článek
Pol, Milan, Novotný, Petr. Mezinárodní spolupráce při inovaci systému vzdělávání učitelů v Uzbekistánu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 177–179.

Článek
Novotný, Petr, Knotová, Dana. Inovované kurikulum osobnostního rozvoje - produkt práce Akademického centra osobnostního rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 185–188.

Článek
Knotová, Dana. Životní jubileum docentky Zdenky Veselé. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 207–208.

Článek
Šeďová, Klára. Studentská soutěž o cenu Gustava Adolfa Lindnera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 205–206.

Článek
Brücknerová, Karla. Estetická výchova v současné české škole : koncepce paní učitelky Alžběty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 105–115.

Článek
Ergens, Tomáš. Vliv rodinného prostředí na vzestupnou intergenerační vzdělanostní mobilitu - hodnota vzdělání v rodině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 147–156.

Článek
Sršníková, Daniela. Vnímanie hodnotenia písomného prejavu študentmi : (akčný výskum). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 127–135.

Článek
Knotová, Dana. Mimoškolní péče o děti v Evropě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 67–77.

Článek
Dvořáková, Magdalena. Hranice ve světě školní třídy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 137–146.

Článek
Šimberová, Zuzana. Organizační klima a organizační kultura jako součást učebního prostředí podniku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 45–56.

Článek
Švaříček, Roman, Šeďová, Klára. Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 189–195.

Článek
Chaloupková, Lucie, Hloušková, Lenka. Cesty ke zkvalitnění vzdělávání studentů na Ústavu pedagogických věd FF MU. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 197–203.

Článek
Trnková, Kateřina. Vzdělávací politika vůči málotřídkám z pohledu zástupců kraje, obcí a škol : situace v Jihomoravském kraji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 13–26.

Článek
Nehyba, Jan. Proměny skautského výchovného systému v historické perspektivě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 157–165.

Článek
Begimkulov, Uzokboy. Informačně-vzdělávací portál pedagogického vysokého školství Uzbecké republiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 181–184.

Článek
Balogová, Beáta. Osamělosť onkologicky chorých seniorov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 93–104.

Článek
Šeďová, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 79–92.

Článek
Korcová, Kateřina. Role učitele ve škole Montessori. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 117–126.

Článek
Zukalová, Hana. K teoriím a konceptům informační společnosti : dichotomické pojetí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, roč. 55, č. U12, s. 167–176.