Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2004, roč. 52, č. U9. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26

Článek
Rabušicová, Milada. Zpráva o dvou konferencích: konference Evropské výzkumné sítě o rodičích ve vzdělávání (ERNAPE) a konference Evropské sociologické asociace (ESA). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 197–198.

Článek
Skutil, Martin. Seminář o Interkulturní školní realitě a vytváření "tolerančních programů". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 203.

Článek
Novotný, Petr. Dvě výzkumně orientované konference - podobnosti a rozdíly. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 198–200.

Článek
Rendl, Miroslav, Škaloudová, Alena. Proměny "žákovství" v pražských školách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 17–35.

Článek
Sedláček, Martin. Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 161–167.

Článek
Kolář, Jan. Terénní programy s uživateli drog : druhá strana mince. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 185–192.

Článek
Knotová, Dana. Zpráva o konferenci Výchova v kontextu sociálních proměn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 204–205.

Článek
Novotný, Petr. Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 101–110.

Článek
Kasáčová, Bronislava. Zmeny učiteľskej profesie a kontinuálne vzdelávanie učiteľov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 87–99.

Článek
Knotová, Dana. Vzdělávání poradců v České republice : (zpráva o výzkumu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 127–139.

Článek
Švaříček, Roman. Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 169–177.

Článek
Grecmanová, Helena. K poznatkům o vyučovacím klimatu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 37–45.

Článek
Rabušicová, Milada, Šeďová, Klára, Trnková, Kateřina, Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 59–72.

Článek
Rabušicová, Milada. Za profesorkou Lili Monatovou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 207–208.

Článek
Pol, Milan, Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 11–15.

Článek
Kučerová, Eva. K otázce cílů multikulturní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 179–184.

Článek
Vránová, Martina. Audiopopis a požadavky na něj. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 193–196.

Článek
Zounek, Jiří. Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 201–203.

Článek
Pol, Milan. 10. ročník ENIRDEM : konference - další přátelské, ale i odborné setkání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 200–201.

Článek
Sedláček, Martin, Skutil, Martin. Reflexe problémů pedagogiky v dizertačních pracích studentů Doktorských studijních programů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 205–206.

Článek
Zounek, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 111–126.

Článek
Skutil, Martin. K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 155–159.

Článek
Doležalová, Hana. Ke konstituování speciální pedagogiky jako samostatného oboru v první polovině 20. století - problematika prvních realizovaných výzkumů handicapovaných osob. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 141–148.

Článek
Čiháček, Vlastimil. Zájmy rodičů jako součást kontaktů speciálních škol s rodiči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 73–85.

Článek
Bečicová, Magda. Školy spolku Vesna v Brně a jejich role v českém dívčím vzdělávání v letech 1886-1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, roč. 52, č. U9, s. 149–154.