Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1966, roč. 15, č. A14. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 48

Článek
Dvořáková, Eva. [A Prague school reader in linguistics. Compiled by J. Vachek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 180–181.

Článek
Večerka, Radoslav. [Mirčev, K.; Kodov, Chr. Enijninski apostol: starobălgarski pometnik ot XI v.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 187–188.

Článek
Bartáková, Jarmila. [Horecký, Ján. Morfematická struktura slovenčiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 194–196.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 229–235.

Článek
Trojanová, Jaroslava. [Slarna-Cazacu, Tatiana. Comunicarea în procesul muncii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 181–182.

Článek
Bartoš, Jaromír. K šedesátinám profesora K. Ohnesorga. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 7–12.

Článek
Beneš, Pavel. Sur la phonétique toponymique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 27–28.

Článek
Pavlík, Jaroslav Vincenc. Из новых трудов по интонации речи. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 153–162.

Článek
Spitzová, Eva. [Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 175–178.

Článek
Večerka, Radoslav. [Základní všeslovanská slovní zásoba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 188–189.

Článek
Večerka, Radoslav. [Samsonov, N.O. Drevnerusskij jazyk. I ; Samsonov, N.O. Drevnerusskij jazyk. II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 203–205.

Článek
Bednář, Tobiáš. [Buben, Vladimír. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 225–227.

Článek
Ostrá, Růžena. Esquisse du champ conceptuel du travail en roumain. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 105–116.

Článek
Erhart, Adolf. Úvody do studia kavkazských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 227–228.

Článek
Zatočil, Leopold. Sprache und Text einer altschlesischen Marienlegende aus Upsala. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 87–103.

Článek
Zichová, Marie. [Klein, Hans-Wilhelm. Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 223–224.

Článek
Dorovský, Ivan. [Видоески, Божо. Кумановскиот говор]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 205–206.

Článek
Fialová, Drahomíra. [An introduction to the pronunciation of English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 210–211.

Článek
Spitzová, Eva. Los campos sintacticos en el español moderno. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 127–136.

Článek
Merta, Rudolf. Ostdeutsch und westdeutsch?: zur sprachlichen Differenzierung im heutigen Deutschland. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 163–167.

Článek
Josková, Marie. [Warnant, Leon. Dictionnaire de la Prononciation française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 224–225.

Článek
Ducháček, Otto. [Chevalier, Jean-Claude; Blanche-Benveniste, Claire; Arrivé, Michel; Peytard, Jean. Grammaire Larousse du français contemporain]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 220–223.

Článek
Ducháček, Otto. [Dauzat, Albert; Dubois, Jean; Mitterand, Henri. Nouveau dictionnaire étymologique et historique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 215–217.

Článek
Zatočil, Leopold. [Spangenberg, Karl. Die Mundartlandschaft zwischen Rhön und Eichsfeld]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 208–209.

Článek
Pačesová, Jaroslava. Studie z české pedofonetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 29–51.