Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2006, roč. 55, č. A54. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Článek
Vykypěl, Bohumil. Josefa Vachka Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny, aneb, Čím přispěla KSČ k české a obecné fonologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 237–240.

Článek
Trösterová, Zdeňka. [Flídrová, Helena; Žaža, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 246–248.

Článek
Křístek, Michal. [Hladká, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci: dopisy, e-maily, SMS]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 259.

Článek
Přadková, Petra. [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4b., Refleksy *ъ, *ь]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 241–242.

Článek
Vykypěl, Bohumil. Hjelmslevs freie Gliederung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 5–17.

Článek
Bičan, Aleš. Notes on diaereme. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 31–42.

Článek
Křístek, Michal. Životní jubileum prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 217–219.

Článek
Balhar, Jan. Za PhDr. Karlem Ficem, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 228–229.

Článek
Vykypěl, Bohumil. [Faska, Helmut. Pućnik po hornjoserbšćinje]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 249–254.

Článek
Ziková, Markéta. Phonological form in a morphological component : a case of suffixes containing [ε] on their left edge. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 135–154.

Článek
Brandner, Aleš. Средства выражения категории одушевленности-неодушевленности в структуре существительных. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 123–133.

Článek
Hirschová, Milada. Sociální deixe a komunikační situace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 167–183.

Článek
Šipková, Milena. Jubileum Jana Balhara. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 219–220.

Článek
Blažek, Václav. Indoevropský rok (I). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 43–70.

Článek
Žaža, Stanislav. Některé případy česko-německého syntaktického izomorfizmu ve světle ruštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 101–107.

Článek
Bílková, Jana. [Vondráček, Miloslav. Nepredikativnost]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 257–259.

Článek
Šefčík, Ondřej, Osovský, Martin. Zobrazení mezi fonologickými komponenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 19–29.

Článek
Blažek, Václav. Johann Knobloch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 221–228.

Článek
Vykypěl, Bohumil. Oswald Szemerényi und Adolf Erhart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 229–236.

Článek
Hlubinková, Zuzana. [Harvalík, Milan. Synchronní a diachronní aspekty české onymie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 259–261.

Článek
Brandner, Aleš. [Актуальные проблемы обучения русскому языку VII]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 245–246.

Článek
Valčáková, Pavla. [Studiji [i.e. Studìji] z onomastyky ta etymolohiji [i.e. etymolohìji] 2004]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 242–245.

Článek
Brandner, Aleš. [Lipowski, J. Konvergence a divergence češtiny a slovenštiny v československém státě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 254–257.

Článek
Dočekal, Mojmír. Quantifiers : weak crossover and focus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 155–165.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření desubstantivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 209–216.