Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1961, roč. 10, č. A9. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 29

Článek
Bauer, Jaroslav. K vývoji polských obsahových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 71–80.

Článek
Erhart, Adolf. Litevská jazykovědná periodika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 209–210.

Článek
Erhart, Adolf. Indoevropská préterita s dlouhými vokály ā, ē. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 17–34.

Článek
Čejka, Mirek. O problémech slova v čínštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 185–190.

Článek
Gregor, Alois. [Meriggi, Bruno. La lingua slovacca]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 194–195.

Článek
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 212–218.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 203–204.

Článek
Brym, Jiří. [Rudnev, A.G. Синтаксис осложненного предложения]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 201–203.

Článek
Pačesová, Jaroslava. [Slama Casacu, Tatiana. Experimentally reversed speaking, with special view to diphtohgs]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 207–209.

Článek
Masařík, Zdeněk. Zum Lautstand der brünner deutschen Urkunden. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 113–123.

Článek
Dubský, Josef. L'aspect du verbe et l'action verbale en français et en espagnol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 157–164.

Článek
Dvořáková, Eva. Poznámky k postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska aktuálního členění větného. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 141–151.

Článek
Jelínek, Milan. Slovotvorný typ honěná. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 81–93.

Článek
Firbas, Jan. Ještě k postavení příslovečného určení v angličtině a češtině z hlediska aktuáního členění větného : (dovětek k článku E. Dvořákové). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 153–156.

Článek
Jiráček, Jiří. Přípona -tor v ruštině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 61–69.

Článek
Šlosar, Dušan. [Sieczkowski, Andrzej. Struktura slowotwórcza przymiotników czeskich i polskich: studium porównawcze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 195–197.

Článek
Vachek, Josef. [Schlauch, Margaret. The English language in modern times: (since 1400)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 204–206.

Článek
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktická konference v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 211.

Článek
Mrázek, Roman. [Схоневельд, К.Г. ван. Семантический анализ древнерусской системы определенных форм прошедшего времени]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 197–201.

Článek
Jelínek, Milan. Akademik František Trávníček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 5–[16a].

Článek
Večerka, Radoslav. Ke konkurenci vztažných vět a participií ve staroslověnštině : příspěvek k stylistickému hodnocení staroslověnských překladů z řečtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 35–46.

Článek
Bartoš, Lubomír. Observaciones sobre algunas realizaciones fonéticas en el español venezolano. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 165–172.

Článek
Grepl, Miroslav. [Bauer, Jaroslav. Vývoj českého souvětí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 191–194.

Článek
Dubský, Josef. [Apostel, L.; Madelbrot, B.; Morf, A. Logique, langage et théorie de l'information]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 206–207.

Článek
Michálková, Věra. Východomoravské věty typu "było vdołky". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 105–112.