Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2003, roč. 52, č. A51. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Jiráček, Jiří. Rusko-anglické analogie v akcentuaci na rozdíl od češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 25–32.

Článek
Caha, Pavel. K analýze konstrukcí akuzativu s infinitivem v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 191–202.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření depronominálních adverbií zvláště ve východomoravských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 223–229.

Článek
Blažek, Václav. [Untermann, Jürgen. Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 263–266.

Článek
Jelínek, Milan. Transpoziční verbální adjektiva aktivní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 113–123.

Článek
Šefčík, Ondřej. Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 99–111.

Článek
Karlík, Petr. K vnitřní struktuře českých ?participií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 133–145.

Článek
Kloferová, Stanislava. Český jazykový atlas : neznámé nářeční areály. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 203–212.

Článek
Krejčí, Pavel. Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví : (otázka dublet). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 33–50.

Článek
Vykypěl, Bohumil. Vokale und Konsonanten als Selbst- und Mitlaute : (mit Beispielen aus dem Obersorbischen) : eine späte Intervention in die glossematische Debatte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 57–82.

Článek
Brandner, Aleš. [Кравецкий, А.Г.; Плетнева, А.А. История церковнославянского языка в России (конец XIX-XX в.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 269–273.

Článek
Brandner, Aleš. Osobennosti vyraženija kategorii roda u oduševlennych suščestvitel'nych v russkom i češskom jazykach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 13–24.

Článek
Čižmárová, Libuše. Úvahy k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 213–221.

Článek
Hladká, Zdeňka. K přeneseným pojmenováním a jejich zpracování v 1. dílu Českého jazykového atlasu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 231–240.

Článek
Bibliografie prací Jana Chloupka (nar. 1928) publikovaných od roku 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 259.

Článek
Bibliografie prací Radoslava Večerky (nar. 1928) publikovaných od r. 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 257–258.

Článek
Blažek, Václav. [Blažiené, Grasilda. Die baltischen Ortsnamen im Samland]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 266–269.

Článek
Ziková, Markéta. K podstatě slovotvorného procesu přechylování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 125–132.

Článek
Dočekal, Mojmír. Několik poznámek k článku Reflexivity. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 179–189.

Článek
Obrovská, Jana. K přechodu feminin od vzoru "kost" ke vzoru "píseň". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 147–159.

Článek
Giger, Markus. Standard und Nonstandard in der Tschechischen Republik und der deutschsprachigen Schweiz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 83–98.

Článek
Veselovská, Ludmila. Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině : dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v*. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 161–177.

Článek
Žaža, Stanislav. Еще раз к характеристике отрицательных конструкций в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 51–56.

Článek
Šindlerová, Hana. Nespisovné jevy v soukromé korespondenci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 241–248.

Článek
Bílková, Jana. [Harweg, Roland. Studien zur Textlinguistik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. 261–263.