Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1958, roč. 7, č. A6. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20

Článek
Mrázek, Roman. Проблема сказуемого и его классификации: (на материале русского и чешского языков). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 10–34.

Článek
Jelínek, Milan. [Popović, Ivan. Историja српскохрватског jeзика]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 145–148.

Článek
Erhart, Adolf. [Senn, A. Handbuch der litauischen Sprache. Bd. II., Lesebuch und Glosar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 151–152.

Článek
Novák, Bořivoj. Slovanská jazykověda na Filosofické fakultě v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 111–118.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Klemensiewicz, Z.; Lehr-Spłaiviński, T.; Urbańczyk, S. Gramatyka historyczna języka polskiego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 135–139.

Článek
Erhart, Adolf. Zur Problem der baltisch-slavischen Spracheinheit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 123–130.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K otázce vlivu jazyka na jazyk : na materiálu českého jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 88–93.

Článek
Grepl, Miroslav. [Trávníček, František. Historická mluvnice česká. III. (díl), Skladba]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 131–135.

Článek
Žaža, Stanislav. К вопросу о характере русской и чешской пунктуации. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 56–73.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Koneczna, H.; Zawadowski, W. Obrazy rentgenograficzne głosek rosyjskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 152.

Článek
Trávníček, František. Vlastní substantiva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 5–9.

Článek
Chloupek, Jan. Some notes on the study of dialectal syntax. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 35–42.

Článek
Mrázek, Roman. [Lomtev, T.P. Очерки по историческому синтаксису русского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 139–143.

Článek
Večerka, Radoslav. [Mirčev, Kiril. Историческа граматика на българския език]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 148–151.

Článek
Beneš, Pavel. Origine slave du verbe roumain a chiti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 107–110.

Článek
Vachek, Josef. Notes on the development of language seen as a system of systems : a contribution to comparative phonematic studies of English and some Slavonic languages. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 94–106.

Článek
Gregor, Alois. O diferenčním slovníku slovensko-českém. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 119–122.

Článek
Koutná, Marie. [Jefimov, A.I. История русского литературного языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 144–145.

Článek
Bauer, Jaroslav. Проблема реконструкции праславянского сложного предложения. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 43–55.

Článek
Grepl, Miroslav. Vývoj spisovné češtiny za obrození a jazyková theorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 74–87.