Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1980, roč. 29, č. A28. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 31

Článek
Selimski, Ljudvig. Апозитивната функция на прилагателните в светлината на актуалното членение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 161–166.

Článek
Žaža, Stanislav. Порядок следования частей сложноподчиненного предложения и актуальное членение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 189–191.

Článek
Vystoupení k referátům a diskuse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 225–257.

Článek
Adamec, Přemysl. Aktuální členění a generovnání vícezákladových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 167–169.

Článek
Předmluva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 5–6.

Článek
Vaseva-Kadănkova, Ivanka. Наблюдения върху еднородните части на изречението с оглед на към актуалното членение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 119–129.

Článek
Ilieva, Kornelija. Частиците "да" и "не" в ролята на актуализатори : (върху български езиков материал). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 145–148.

Článek
Penčev, Jordan. Актуално деление и интонация. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 195–204.

Článek
Lilov, Metodi. Теорията за актуалното членение и проблемите на синтактичното нормиране. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 73–76.

Článek
Tichova, Marija. Към въпроса за актуалното членение в старобългаpcкото изречение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 107–116.

Článek
Ivančev, Svetomir. Третоличното местоимение в старобългарски език. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 91–98.

Článek
Sgall, Petr, Hajičová, Eva. Актуальное членение предложения и метод вопросов. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 51–57.

Článek
Bujukliev, Ivan. Спецификата на старобългарския синтаксис и проблемите на актуалното членение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 99–106.

Článek
Uhlířová, Ludmila. K vyjadřování aktuálního členění v češtině a bulharštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 29–[43].

Článek
Chloupek, Jan. Slovosledný aspekt mluvené řeči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 69–72.

Článek
Petkov, Slavčo. Експериментални данни за синтагматичната актуализация при построяването на български текст-описание. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 59–67.

Článek
Večerka, Radoslav. Problematika zkoumání aktuálního větného členění v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 79–90.

Článek
Čejka, Mirek. Lexikální signály kontextového zapojení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 131–138.

Článek
Firbas, Jan. Ke konfrontačním studiím o aktuálním členění větném. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 19–28.

Článek
Šlosar, Dušan. [Skoumalová, Zdena. Status tzv. kmenotvorných přípon slovesných v slovanských jazycích, zvláště v ruštině]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 265–266.

Článek
Mrázek, Roman. Несколько заметок к актуальному членению в болгарском и в других славянских языках. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 45–[50].

Článek
Georgieva, Elena. Актуално членение въз основа на графично отбелязване на интонацията и на синтактичните паузи. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 215–224.

Článek
Lekov, Ivan. Встъпителен доклад : на проф. Иван Леков, член-кореспондент на БАН. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 7–9.

Článek
Laškova, Lili. Българските отрицателни конструкции и теорията за актуалното членение. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 139–144.