Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1971, roč. 20, č. A19. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 49

Článek
Zatočil, Leopold. Sprachliche und textkritische Bemerkungen zu drei deutschen Losbüchern aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 121–134.

Článek
Jelínek, Milan. Adjektivní přívlastek jako střídný prostředek vedlejší věty v obrozenském odborném stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 55–63.

Článek
Firbas, Jan. On the concept of communicative dynamism in the theory of functional sentence perspective. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 135–144.

Článek
Ducháček, Otto. [Guiraud, P. Essais de stylistique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 265–266.

Článek
Erhart, Adolf. Nachträgliches zum ie. Genitiv pl.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 39–40.

Článek
Bartoš, Lubomír, Ohnesorg, Karel. Colloquium paedolinguisticum. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 215–227.

Článek
Vašek, Antonín. Za Stojko Stojkovem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 233–234.

Článek
Pražák, Richard. [Raid, A.; Smirnov, S. Tšehhi-eesti sõnaraamat: (Česko-estonský slovník]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 242–243.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 277–289.

Článek
Daneš, František. Memorandum mezinárodního symposia o aktuálním členění výpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 276.

Článek
Ducháček, Otto. Nový jazykovědný časopis Langue française. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 229–230.

Článek
Ostrá, Růžena. K šedesátinám profesora O. Ducháčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 7–14.

Článek
Vrbková, Vlasta. La methode dans l'etude du champ conceptuel de l'amour. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 21–29.

Článek
Ondráček, Jaroslav. Some notes on the difference between the present perfect and the simple past in English and in Italian. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 161–178.

Článek
Wolfová, Jarmila. Infinitivní věty exhortativní v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 199–203.

Článek
Balhar, Jan. [Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 235–237.

Článek
Vrbková, Vlasta. [Deloffre, F. Stylistique et poétique françaises]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 255–256.

Článek
Firbas, Jan. [Marchand, H. The categories and types of present-day English word-formation: a synchronic-diachronic approach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 275.

Článek
Jiráček, Jiří. Продуктивность существительных с интернациональными суффиксами в современных русском и чешском языках. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 89–96.

Článek
Breithutová-Chládková, Helga. [Projekt für angewandte kontrastive Sprachwissenschaft. Edited by Gerhard Nickel]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 275–276.

Článek
Balhar, Jan, Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 65–88.

Článek
Ducháček, Otto. [Greimas, A.J. Dictionnaire de l'ancien français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 273–274.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Piirainen, I. Graphematische Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 256–257.

Článek
Ducháček, Otto. [Rey, A. La lexicologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 266–267.

Článek
Žaža, Stanislav. К типам сложноподчиненного предложения. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 111–120.