Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2003, roč. 52, č. C50. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20

Článek
Havel, Dalibor. Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 75–87.

Článek
Martínková, Lenka. K tzv. rynárecké listině z roku 1203 a jejím konfirmacím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 17–29.

Článek
Sviták, Zbyněk. K patentům konce 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 197–207.

Článek
Nečas, Ctibor. Zvláštní skupina evidenčních pramenů: soupisy Romů na Moravě a ve Slezsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 213–221.

Článek
Balcárek, Pavel. Kongregace pro šíření víry v době třicetileté války (její působnost, organizace, chod kanceláře a archiv). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 131–141.

Článek
Štouračová, Jiřina. Reformní zásahy Marie Terezie a Josefa II. do městské správy na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 169–176.

Článek
Čoupek, Lukáš. Novověká kancelář města Uherského Hradiště do roku 1786. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 149–159.

Článek
Hledíková, Zdeňka. Diplomatické pozadí vzniku panství Jana Lucemburského v severní Itálii v dubnu 1331. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 89–100.

Článek
Janák, Jan. Moravští zemští hejtmani a guvernéři 1720-1849. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 161–167.

Článek
Jan, Libor. Nezdařený pokus Václava II. o přenesení mělnické kapituly ke královské kapli Všech svatých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 65–74.

Článek
Filip, Štěpán Martin. Asumpcionistické hnutí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 223–232.

Článek
Krmíčková, Helena. Vladimír Vašků (15.10.1933). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 7–15.

Článek
Štarha, Ivan. Dvě rozdílná století doubravnického kláštera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 31–52.

Článek
Hlaváček, Ivan. Pomocné vědy historické a zejména diplomatika ve francouzských encyklopediích 2. půle 18. století : (první poznámky). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 177–186.

Článek
Kahuda, Jan. Poznámky k regulaci konfirmačního řízení v habsburské monarchii před rokem 1836. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 209–212.

Článek
Maráz, Karel. K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 119–129.

Článek
Elbel, Petr. Dvě neznámé listiny z roku 1416 : příspěvek k poznaní sporu o olomoucké biskupství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 101–118.

Článek
Adámek, Jiří. Počátky archivní péče u moravských klášterů a kláštera vyšebrodského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 143–147.

Článek
Plevová, Marie. Spory města Jemnice s jeho vrchností v 70. a počátkem 80. let 18. století a pokus o jejich řešení na základě konfirmační listiny Marie Terezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 187–196.

Článek
Krmíčková, Helena, Sviták, Zbyněk. O lokalizaci místního jména "Pyspiz" : (in margine CDB VI). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, roč. 52, č. C50, s. 53–64.