Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2005, roč. 54, č. C52. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12

Článek
Kalhous, David. Čeští velmoži 10. věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 5–13.

Článek
Bárta, Stanislav. Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 27–55.

Článek
Sedlák, Petr. Židé a židovská otázka v českých zemích v letech 1945-1948. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 133–148.

Článek
Nečasová, Denisa. České ženy na cestě k volebnímu právu na stránkách ženského tisku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 119–132.

Článek
Hanuš, Jiří. Římskokatolická církev v Československu 1948-1989 : pokus o zachycení vnitřního směřování české církve. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 171–190.

Článek
Bar, Přemysl. Král a kníže : Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 57–71.

Článek
Svoboda, Libor. Císař Ferdinand III., Bohdan Chmelnyckyj a podunajská knížectví : neznámá kapitola v dějinách habsbursko-ukrajinských vztahů v padesátých let 17. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 83–96.

Článek
Smékalová, Anna. Jarloch a tzv. Ansbert, aneb, Nesmělá návštěva v tvůrčí dílně prvního milevského opata. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 15–25.

Článek
Boček, Pavel, Hanuš, Jiří. Rudolf Holinka: historik klidného, racionálního úsudku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 149–169.

Článek
Štěpánek, Václav. "Antibyrokratická" revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 191–225.

Článek
Petlach, Vladimír. Pokusy o prosazeni vivente rege v polsko-litevském soustátí na sejmu v roce 1661. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 97–117.

Článek
Boček, Pavel. Kdy skončilo tatarské jho na Rusi?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2005, roč. 54, č. C52, s. 73–82.