Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1989-1990, roč. 38-39, č. B36-37. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15

Článek
K 200. výročí narození J.E. Purkyně : [portrét J.E. Purkyně]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 5.

Článek
Gabriel, Jiří. Místo J.E. Purkyně v dějinách českého filozofického myšlení : poznámky k tématu Purkyně a filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 19–27.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Lewis, Hywel D. Freedom and alienation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 95–96.

Článek
Jubilující docenti katedry filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 83–85.

Článek
Fischer, Josef Ladislav. Z poloviny třicátých let : z listů o druhých a o sobě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 73–82.

Článek
Krob, Josef. [Dubnička, Ján. Čas a kauzalita]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 88–90.

Článek
Cetl, Jiří. Antické myšlení jako historický typ filozofování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 29–39.

Článek
Šmajs, Josef. K problému humanizace přírody. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 53–61.

Článek
Loužil, Jaromír. J. Ev. Purkyněs Zeugungsbegriff im naturphilosophischen Kontext. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 7–17.

Článek
Hroch, Jaroslav. [Šmajs, Josef. Sociální funkce vědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 87–88.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Kuchowicz, Zbigniew. O biologiczny wymiar historii: ksiąźka propozycji]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 94.

Článek
Tošenovský, Ludvík. [Linhart, Josef; Novák, Vladimír J.A. Princip odrazu v biologii a psychologii: evoluční a systémové aspekty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 90–92.

Článek
Tošenovský, Ludvík. Na prahu stáří : poznámky k některým doporučením gerentologů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 63–71.

Článek
Davídková, Martina. [Steindl, Rudolf. Kontinuita života]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 92–93.

Článek
Holzbachová, Ivana. Příroda a společnost v díle J.-J. Rousseaua. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19891990, roč. 38-39, č. B36-37, s. 41–51.