Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2004, roč. 53, č. X7. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 57

Článek
Štěpán, Ludvík. Zásadní publikace o dějinách české literární polonistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 136–138.

Článek
Kšicová, Danuše. Za Igorem Inovem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 174–175.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dvě inspirativní publikace z Nitry. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 174.

Článek
Šaur, Josef. Nový slovník ruských spisovatelů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 142–143.

Článek
Binová, Galina Pavlovna. Первая монография о В. Высоцком у нас. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 147–148.

Článek
Štěpán, Ludvík. Putování k pramenům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 173–174.

Článek
Pospíšil, Ivo. Rusko-slovanský kalendář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 173.

Článek
Pospíšil, Ivo. Živá bible. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 138–139.

Článek
Pospíšil, Ivo. Ruské literárněvědné a literárněkritické texty a jejich proměny na sklonku 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 5–19.

Článek
Blažková, Soňa. Schéma funkce motivu zločinu v syžetu a jeho aplikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 101–105.

Článek
Pospíšil, Ivo. Jubilant plný energie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 125–130.

Článek
Štěpán, Ludvík. 80 let české polonistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 171.

Článek
Pospíšil, Ivo. 13. kongres slavistů v Lublani: na křižovatce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 167–169.

Článek
Pospíšil, Ivo. O Bulgakovovi nápaditě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 164–165.

Článek
Štěpán, Ludvík. Projekce slovensko-polských vztahů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 157–158.

Článek
Štěpán, Ludvík. Verše z hlubin křesťanského étosu : (o poezii J. Suchého a S. Krawczyka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 37–45.

Článek
Pospíšil, Ivo. Fascinující edice z Bratislavy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 151–152.

Článek
Žemberová, Viera. Intencionalita a model postavy : (z Hucalovej obrany človečenstva). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 55–62.

Článek
Šaur, Josef. Slavistika na křižovatce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 154–155.

Článek
Jurčo, Ján. Inovačné postupy vo výskume slovanského romantizmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 161–163.

Článek
Pospíšil, Ivo. Nad některými literárněvědnými příspěvky ze sborníku BraSlav 1. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 146–147.

Článek
Kšicová, Danuše. Znak jako zrcadlo duše : (L.N. Tolstoj, A.P. Čechov, Ladislav Klíma a moderna). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 21–27.

Článek
Štěpán, Ludvík. Sborníky s mezinárodním záběrem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 177–178.

Článek
Pospíšil, Ivo. Literárněvědná slavistika ve znamení lublaňského kongresu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 131–133.

Článek
Štěpán, Ludvík. Pohledy na českou meziválečnou literaturu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, roč. 53, č. X7, s. 150.