Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia historica Brunensia 2020, roč. 67. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26

Článek
Obsah - Content. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 3.

Článek
Sviták, Zbyněk. Obecné problémy diplomatiky v novověku. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 9–18.

Článek
Ebelová, Ivana. Familiantský zákon a jeho dopad na proces udělování svatebních konsensů v Čechách. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 91–106.

Článek
Valo, Ján. Diplomatická produkcia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v priereze jej existencie v rokoch 1921 až 1950. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 159–170.

Článek
Slavíčková, Pavla. Historická účetní terminologie v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku : příspěvek k diskuzi. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 19–26.

Článek
Bárta, Stanislav. Formy a přeměny diplomatické produkce v novověku II. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 5–7.

Článek
Front matter. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. .

Článek
Florian, Jaromír. Komunikační písemnosti okresního politického úřadu v Boskovicích a jejich proměny na přelomu 19. a 20. století. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 127–157.

Článek
Sulitková, Ludmila. Sutorův kancelářský řád ze 60. let 17. století a jeho vliv na brněnské městské písemnosti. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 27–36.

Článek
Obsah - Content. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 3.

Článek
Vogt, Paul. Von der Reichsunmittelbarkeit zum Reichsfürstentum – Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 17–43.

Článek
Kothbauer, Maria-Pia. Principality of Liechtenstein in today's world. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 135–145.

Článek
Marxer, Roland. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Tschechoslowakei bzw. Tschechien 1945 bis heute. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 115–133.

Článek
Obrazová příloha. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 155–158.

Článek
Vogt, Paul. Zur Entstehung des Reichsfürstentums Liechtenstein. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 45–59.

Článek
Geiger, Peter. Liechtenstein im Zweiten Weltkrieg. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 81–102.

Článek
Knoz, Tomáš. Liechtenstein in European history : ad honorem Peter Geiger. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 5–16.

Článek
Front matter. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. .

Článek
Trauttmansdorff, Ferdinand. Two publications, one message. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 147–154.

Článek
Merki, Christoph Maria. Wirtschaftswunder Liechtenstein. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 103–113.

Článek
Quaderer, Rupert. Liechtenstein nach dem Ersten Weltkrieg. Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 2, s. 61–79.

Číslo
Studia historica Brunensia, 2020, vol. 67, issue 2.