Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13

Článek
Krása, Josef. Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 7–16.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Výzkum románské architektury na Moravě I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 39–42.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. .

Článek
Krsek, Ivo. Nové poznatky k dějinám malířství 18. století na Moravě : František Řehoř Ignác Eckstein, Jan Kryštof Handke, Juda Tadeáš Josef Supper, Jan Lukáš Kracker, Felix Ivo Leicher. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 65–69.

Článek
Stehlík, Miloš. Archiválie k činnosti Ignáce Lengelachera v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 60–64.

Článek
Jirka, Antonín. Obrazy P.F. de Guala (?) z Dačic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 76.

Článek
Kalinová, Alena. Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 43–44.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 46–54.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Levicová orientace avantgardy v českém užitkovém umění první poloviny 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 17–37.

Článek
Jirka, Antonín. Stavitel Jiří Richter, sochař Matyáš Graf a malíř Jan Jiří Ostrovský v Dolních Kounicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 70–76.

Článek
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 77–78.

Článek
Kroupa, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 55–59.

Článek
Konečný, Lubomír, Merta, Jiří. Odkryv kachlových kamen na drobné středověké fortifikaci pod Novým Hradem, okr. Blansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 44–45.