Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2008, roč. 57, č. F52. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6

Článek
Mikeš, Jan. Pieta z Všeměřic a pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 27–54.

Článek
Valeš, Tomáš. Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 111–117.

Článek
Bartlová, Milena. Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 5–25.

Článek
Slavíček, Lubomír. "Tapetzerei ist nichts anderst als wie ein Gemahl" : Marcus Forchondt und die Tapisserien für das Prager Palais Thun. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 55–88.

Článek
Arijčuk, Petr. Dominikáni a hrabě Kuefstein : k zakázkám malíře Karla Josefa Aigena na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 89–110.

Článek
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2008, roč. 57, č. F52, s. 118.