Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1973, roč. 22, č. F17. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16

Článek
Jirka, Antonín. Vier italienische Landschaften aus der Schloßgalerie in Vizovice : (Paolo Alboni, Alessandro Magnasco). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 113–123.

Článek
Zemina, Jaroslav. Proslov k otevření výstavy "Památce Josefa Šímy" v Národní galerii v Praze 1. září 1971. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 184–185.

Článek
Preiss, Pavel. "Monsù Desiderio" - François de Nome : glosy k výkladu jeho díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 87–95.

Článek
Hlušička, Jiří. Malířský odkaz Bohdana Laciny : zahajovací projev na umělcově posmrtné výstavě v Moravské galerii v Brně dne 19. dubna 1973. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 7–13.

Článek
Dufek, Antonín. K výkladu díla Bohdana Laciny : (několik poznámek na dvě témata). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 55–62.

Článek
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 191–193.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. .

Článek
Kudělka, Zdeněk. Činnost Adolfa Loose v Československu : I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 141–155.

Článek
Jeřábek, Richard. Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 125–140.

Článek
Hlušička, Jiří. Raná tvorba zakladatelů českého moderního malířství ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 169–179.

Článek
Kutal, Albert. K otázkám parléřovského sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 63–85.

Článek
Krsek, Ivo. Zur Interpretation der Kunst zwischen zwei Epochen : Skizze einer Monographie über F.A. Maulbertsch (1724-1796). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 97–112.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 15–54.

Článek
Sedlák, Jan. Secesní architektura v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 157–167.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Přehled základních dat o životě a díle profesora Bohdana Laciny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 187–189.

Článek
Stehlík, Miloš. Poznámky k dílu Jana Adama Nessmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 181–184.