Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1972, roč. 21, č. F16. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21

Článek
Stehlík, Miloš. Materiálie k dějinám malířství 18. století na Moravě : (Jos. Stern, Jos. I. Sadler, J.V. Bergl, J. Hoffmann, Jos. Winterhalder ml.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 201–202.

Článek
Krsek, Ivo. Zpráva o výzkumné činnosti oddělení dějin umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 206–207.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. Ferdinand Maxmilián Brokof a Trautsonův náhrobek ve Vídni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 155–164.

Článek
Jirka, Antonín. J.B. Mathey und einige Fragen der böhmischen Architektur um 1700. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 131–[153].

Článek
Sedlářová, Jitka. Introductory chapter of the history of photography in Brno. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 169–176.

Článek
Krsek, Ivo. Zu den Bildern Maulbertschs in Seelau (Želiv). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 203–205.

Článek
Denkstein, Vladimír. Krásná madona ze Zbirohu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 53–64.

Článek
Bakoš, Ján. Štruktúra a genéza predely oltára sv. Kataríny v kostole sv. Jakuba v Levoči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 73–90.

Článek
Sedlák, Jan. Einige Beispiele des "frühgotischen" Historismus in der mährischen Architektur des 15. Jahrhunderts. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 17–34.

Článek
Krsek, Ivo. Zur Datierung der Maulbertschen "Susanna" in der Olmützer Galerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 205.

Článek
Dufek, Antonín. Soupis prací prof. dr. Antonína Friedla, DrSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 209–213.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. .

Článek
Holešovský, Karel. Několik poznámek k atribucím daffingerovských drobných podobizen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 165–168.

Článek
Dufek, Antonín. Materiály k dějinám gotického sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 197–200.

Článek
Hlušička, Jiří. La peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno : (période avant la première guerre mondiale). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 177–185.

Článek
Richter, Václav, Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 91–130.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Les motifs musicaux dans l'œuvre [i.e. l'oeuvre] de Bohdan Lacina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 187–196.

Článek
Dufek, Antonín. Pozdně gotické skulptury z Lidéřovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 65–71.

Článek
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 215–217.

Článek
Ludvíkovský, Jaroslav. Civitas Pragensis a metropolis Pragensis v Kristiánově legendě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 7–16.

Článek
Kutal, Albert. Bemerkungen zum Reiterstandbild des hl. Georg auf der Prager Burg. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 35–52.