Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1982, roč. 7, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 49

Článek
Michna, Pavel. 60. narozeniny Borise Novotného. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 521–522.

Článek
Černý, Ervín. K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 253–263.

Článek
Lefnerová, Libuše. Úvod k zahájení konference, Závěrečné usnesení. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 5–8.

Článek
Nekuda, Vladimír. Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 33–66.

Článek
Šolle, Miloš. Osídlení Kouřimska a jeho ekologické podmínky v raném středověku. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 197–202.

Článek
Charvát, Petr. Říkovice u Litomyšle a koncentrace osídlení ve středověku. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 225–228.

Článek
Hrubec, Igor. Hrádok v Šiatorskej Bukovinke, okr. Lučenec. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 311–316.

Článek
Muk, Jan, Vilímková, Milada. K počátkům hradu Rožmberka. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 379–382.

Článek
Gabriel, František, Smetana, Jan. Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 509–516.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 113–156.

Článek
Nekuda, Vladimír. K 65. narozeninám PhDr. Belo Polly, CSc.. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 518–520.

Článek
Hanuliak, Milan. Středověké hospodářské objekty z výskumu v Chľabe. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 103–112.

Článek
Baxa, Peter. K vývojů podkúvania na Slovensku v 16.—17. storočí. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 495–498.

Článek
Slivka, Michal. Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 383–414.

Článek
Olmerová, Helena. Komenda řádu německých rytířů v Praze. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 433–436.

Článek
Snášil, Robert. Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. století. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 163–168.

Článek
Šebesta, Pavel. Zaniklé středověké vesnice v západní části Slavkovského lesa. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 205–210.

Článek
Hoššo, Jozef. Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 499–508.

Článek
Píša, Vladimír. K otázce opevnění pražského pravobřežního sídliště. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 483–492.

Článek
Sommer, Petr. K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 453–470.

Článek
Hanzlíková, Hana, Frýda, František. Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 423–428.

Článek
Frolec, Václav. K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 67–78.

Článek
Durdík, Tomáš, Frolík, Jan. Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 367–378.

Článek
Čaplovič, Dušan. Stredoveké zaniknuté dědinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 85–96.

Článek
Richterová, Julie. Geodeticko-topografický průzkum na lokalitě Německá Lhota, okr. Kladno. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 247–252.