Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1999, roč. 24, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 38

Článek
Unger, Josef. [Meyer, Werner a kol. "Heidenhüttli": 25 Jahre archäologische Wüstungsforschung im schweizerischen Alpenraum]. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 472.

Článek
Oriško, Štefan. Výsledky výskumu kostola v Rakovnici (Poznámky k středověkým dědinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 333–[344].

Článek
Menoušková, Dana. Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 375–385.

Článek
Varhaník, Jiří. Středověký vesnický kostel jako refugium. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 313–[317].

Článek
Ruttkay, Matej. Výskum středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (stav a perspektivy). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 7–[40].

Článek
Hanuliak, Milan. Život vidieckeho obyvateľstva v 9.-12. storočí podľa výpovede pohrebiskového materiálu. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 59–[67].

Článek
Labuda, Jozef. Pozoruhodné nálezy z hradu na Sitne pri Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 217–230.

Článek
Bóna, Martin. Prevéty opevněných sídiel šľachty na strednom a hornom Ponitrí. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 273–290.

Článek
Dragoun, Zdeněk. K technologii povrchové úpravy pražských pohárů. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 347–[349].

Článek
Bravermanová, Milena. Textilie z hrobu Matyáše z Arrasu a Petra Parléře. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 421–[438].

Článek
Huml, Václav. Příspěvek k osídlení Starého Města pražského před polovinou 13. století. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 127–[142].

Článek
Richterová, Julie. Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 111–124.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 475.

Článek
Čižmář, Zdeněk, Kohoutek, Jiří. Výzkum v historickém jádru města Přerova. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 151–[160].

Článek
Hrdlička, Ladislav, Nechvátal, Bořivoj. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 2 (Bastion XXXV). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 231–[261].

Článek
Nekuda, Vladimír. [Plaček, Miroslav. Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku]. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 471.

Článek
Belcredi, Ludvík. Urbanizace území zaniklé středověké osady Bystřec. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 69–79.

Článek
Mácelová, Marta. Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 409–420.

Článek
Tomášek, Martin. Hraběšín na Čáslavsku. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 91–100.

Článek
Klápště, Jan. Archeologie středověké vesnice v Čechách (1990-1997). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 459–[468].

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 363–374.

Článek
Čaplovič, Dušan. Život v dedinskom prostredí stredovekého Uhorska. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 41–58.

Článek
Durdík, Tomáš. Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 263–[272].