Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1984, roč. 9, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 31

Článek
Nekuda, Vladimír. Sympozium Maďaři a Slované v prostoru Dunaje v 10. století. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 302–303.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Adriaan von Müller-Klara von Müller-Muci, Die Ausgrabungen auf dem Burgwall in Berlin-Spandau]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 313–314.

Článek
Měřínský, Zdeněk. [Jiří Pajer, Hromadný nález ze začátku 17. století ve Strážnici.]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 322–325.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Kolokvium Sémantika a archeologie. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 303–304.

Článek
Ratkoš, Peter. Problémy výskumu včasnofeudálného osídlenia Slovenska. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 7–20.

Článek
Líbal, Dobroslav, Muk, Jan. Středověké stavební konstrukce a technologie. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 239–246.

Článek
Durdík, Tomáš. Keramická polychromovaná plastika z hradu Žebráku. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 293–298.

Článek
Unger, Josef. [N. Wand, Ausgrabungen in einer mittelalterlichen Dorfwüstung Holzheim bei Fritzlar]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 315–316.

Článek
Vallašek, Adrian. Príspevok k problematike výskumu banských miest na Slovensku. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 147–157.

Článek
Bláha, Josef. Časněslovanská osada v Olomouci a počátky řemeslnicko-kupeckého podhradí. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 133–146.

Článek
Plaček, Miroslav, Procházka, Rudolf. Hrad Střílky. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 167–178.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 247–261.

Článek
Unger, Josef. Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 65–100.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 331.

Článek
Huml, Václav. K otázkám rekonstrukce stavební podoby a experimentu životního prostředí středověké vesnice na počátku 13. století. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 111–118.

Článek
Unger, Josef. [Keramische Bodenfunde aus Wien. Mittelalter — Neuzeit]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 321–322.

Článek
Nekuda, Vladimír. Vesnický středověký dům na Moravě. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 21–38.

Článek
Měchurová, Zdeňka. Součásti uzdění koně ve velkomoravském období. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 263–292.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 330.

Článek
Měřínský, Zdeněk. XV. celostátní konference archeologů středověku. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 301–302.

Článek
Bučíková, Eva. [Mesterhózy Kóroly, Nemzetségi szervezet és az osztályviszonyok kialakulása a honfogialó magyarságnál.]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 327–329.

Článek
Měřínský, Zdeněk. VI. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 307.

Článek
Unger, Josef. XIII. mikulovské sympozium. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 306–307.

Článek
Bučíková, Eva, Měřínský, Zdeněk. [Miklós Zsuzsa, A Gödöllöi domvidék várai]. Archaeologia historica. 1984, roč. 9, č. [1], s. 317–319.