Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1969, roč. 18, č. G13. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16

Článek
Macků, Jan. Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 7–18.

Článek
Cahová, Dagmar. On the problem of the leisure time of youth in Czechoslovakia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 27–33.

Článek
Macků, Jan. Ke dvěma výročím Arnošta Bláhy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 109–112.

Článek
Šrůtka, Jan. Vliv způsobu rozdělování národního důchodu na rozsah spotřeby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 87–95.

Článek
Šolcová, Miroslava. Bemerkungen zur marxistischen Theorie über die Familie im Sozialismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 75–85.

Článek
Zlomek, Stanislav. Marxismus a současná sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 100–102.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 113–122.

Článek
Smrčka, Walter. Wahrheit, Freiheit und Meinung der Öffentlichkeit : ein Versuch im Bereich der philosophischen Imagination aktueller Begriffe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 35–40.

Článek
Havránek, Rostislav. Zu einigen theoretischen Fragen der Verteilung des Gesellschaftsproduktes. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 51–62.

Článek
Achrer, Karel. Lékaři jako profesionální skupina inteligence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 19–25.

Článek
Nováček, Miroslav, Netík, Vojtěch. Ekonomický růst. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 97–100.

Článek
Štěpánková, Olga. Z oblasti tzv. "lékařské sociologie". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 107–109.

Článek
Havlasová, Helena. Nově o ženské otázce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 102–105.

Článek
Tesařová, Vlastimila. Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 63–73.

Článek
Tesařová, Vlastimila. Palmiro Togliatti o demokracii a socialismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 105–107.

Článek
Nováček, Miroslav. O caмocтoятeльнoм yпpaвлeнии пpeдпpиятий. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1969, roč. 18, č. G13, s. 41–49.