Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1985, roč. 34, č. G29. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12

Článek
Linhart, Karel. K otázkám etiky lékařského a zdravotnického povolání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 7–11.

Článek
Jašek, Antonín. Pojem "vývoj" ve filozofii a v biologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 19–31.

Článek
Špičák, Milan. Vesnice bývalého okresu Veselí nad Moravou na prahu socialistických přeměn : příspěvek k počátkům kolektivizace vesnice v bývalém okrese Veselí n./M.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 87–117.

Článek
Goňcová, Marta. K niektorým problémom vytvárania jednotnej ľudovej fronty KSČ na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 77–85.

Článek
Vaculík, Jaroslav. Reemigranti z Volyně v první etapě kolektivizace československého zemědělství (1949-1953). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 127–137.

Článek
Hajnová, Marie. Možnosti využití Marxovy teorie reprodukce v podmínkách socialistické ekonomiky se zvláštním zřetelem ke korelaci I. a II. skupiny společenské výroby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 33–43.

Článek
Filipenko, A. S.. Hospodářský mechanismus socialistické integrace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 57–63.

Článek
Radvan, Eduard. Pojetí svobody v katolické filozofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 13–18.

Článek
Rjabcev, V. P.. Leninovo odhalení maloburžoazního základu likvidátorství v ruském dělnickém hnutí a současnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 119–126.

Článek
Tauš, Miloš. Dějinné osudy Marxova učení o diktatuře proletariátu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 139–154.

Článek
Mališová, Jiřina. Kritéria měření efektivnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 65–75.

Článek
Fuchs, Kamil. Monopolní cena a monopolní zisk v soudobém kapitalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, roč. 34, č. G29, s. 45–55.