Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1975, roč. 24, č. G19. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 16 z celkového počtu 16

Článek
Ovesný, Miroslav. Deset let výuky sociologie na filosofické fakultě Univerzity J.E. Purkyně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 7–10.

Článek
Köttner, Mojmír. Metodologické a sociologické problémy etiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 31–51.

Článek
Veselá, Zdena. [Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 140–141.

Článek
Přadková, Svatomíra. Výsledky výzkumu vlivu rodiny na prospěch žáků 4. tříd ZDŠ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 121–125.

Článek
Ovesný, Miroslav. Sociologie v Rumunské socialistické republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 117–120.

Článek
Gregor, Miroslav. [Nowak, Stefan. Metodologie sociologických výzkumů: obecné problémy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 127–131.

Článek
Pácl, Pavel. [Czerwiński, Marcin. Życie po miejsku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 141–142.

Článek
Librová, Hana. Dva typy druhého bydlení v ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 53–64.

Článek
Možný, Ivo. Pojmový komplex teorie sociální role : jeho vývoj a problém hodnoty pro marxistickou sociologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 83–104.

Článek
Hájek, Mojmír. Role sociologa v nástupu vědeckotechnické revoluce : (diskusní příspěvek). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 11–30.

Článek
Hájek, Mojmír. IV. světový kongres sociologie venkova v Toruni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 125–127.

Článek
Gabriel, Jiří. [Osten, Gert von der; Klesse, Brigitte; Ott, Günther, ed. Unterricht im Museum ; Friedländer, Renate. Mein Museumsbuch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 135–139.

Článek
Librová, Hana. [Sekera, Václav, ed. Statistická příručka životního prostředí ČSR]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 132–133.

Článek
Pácl, Pavel. Manuální aktivity ve volném čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 105–115.

Článek
Pácl, Pavel, Možný, Ivo. [Archer, Margaret Scotford ed. Current research in sociology: published on the occasion of the VIIIth World Congress of Sociology, Toronto, Canada, August 18-24, 1974]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 133–135.

Článek
Meyer, Hansgünter. Spezielle Qualifikations Differenzierungen als Gegenstand soziologischer Analysen der Struktur des wissenschaftlichen Kaderpotentials. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 65–81.