Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná 1987, roč. 36, č. H22. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 9 z celkového počtu 9

Článek
Místo úvodu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 9–11.

Článek
Settari, Olga. Hudebně teoretická a editorská činnost Jana Ámose Komenského ve světle jeho Kancionálu z roku 1659. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 19–28.

Článek
Fotografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. .

Článek
Zapletalová, Jaroslava. Výběrová bibliografie prací Rudolfa Pečmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 69–82.

Článek
Gabriel, Jiří. Filozofické myšlení v Německu za života J.S. Bacha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 29–36.

Článek
Šlosar, Dušan, Štědroň, Miloš. Hudební terminologie ve sbírce Josefa Antonína Seydla (1775-1837). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 55–60.

Článek
Nechutová, Jana. K prozodii svatováclavských hymnů Jana z Jenštejna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 13–18.

Článek
Fukač, Jiří. "Mensch - Musik - Kunst" als Gegenstand der Futurologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 61–68.

Článek
Fleischhauer, Günter. Zur Adaptierung nationaler Stile und Schreibarten in der Musik Georg Philipp Telemanns (1681-1767). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1987, roč. 36, č. H22, s. 37–54.