Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1989, roč. 38, č. I24. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 12 z celkového počtu 12

Článek
Jůva, Vladimír. Všestrannost výchovy ve společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 7–25.

Článek
Hřebíček, Libor. K pojetí pracovní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 53–61.

Článek
Hřebíček, Libor. Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 137–143.

Článek
Dolníčková, Dana. Rozhlas a estetická výchova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 127–135.

Článek
Jůva, Vladimír. [Atanasov, Žečo. Istorija na nravstvenoto vazpitanie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 146–147.

Článek
Řehořková, Marie. Utváření osobnosti vysokoškolského učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 63–79.

Článek
Jůva, Vladimír, Faberová, Marta. Sdělovací prostředky a výchova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 95–114.

Článek
Monatová, Lili. Předškolní pedagogika 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 27–52.

Článek
Jůva, Vladimír. [Aleksjuk, Anatolij N. a kol. Pedahohika [i.e. Pedahohìka]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 145–146.

Článek
Maradová, Ludmila. [Jůva, Vladimír. Estetická výchova a všestranný rozvoj osobnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 147–148.

Článek
Maradová, Ludmila. Estetická výchova a Československá televize. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 115–125.

Článek
Hřebíček, Libor. Úloha motivů v profesionální orientaci mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 81–94.