Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1974, roč. 23, č. I9. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10

Článek
Chalupa, Bohumír. Příspěvek k analýze struktur myšlení ve vědecké a technické tvořivosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 5–16.

Článek
Sedlák, Jiří. Psychologische und physiologische Determination der sensomotorischen Koordination. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 53–60.

Článek
Chalupa, Bohumír. [Klix, Friedhart. Information und Verhalten: kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung: Einführung in naturwissenschaftliche Grundlagen der allgemeinen Psychologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 153–155.

Článek
Svoboda, Mojmír. Vývoj učebních plánů oboru psychologie na brněnské univerzitě v letech 1948-1973. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 141–151.

Článek
Kolaříková, Olga. Maskulinní a femininní charakteristiky zájmových preferencí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 61–79.

Článek
Švancara, Josef. Metodologické problémy psychologického zkoumání dvojčat. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 103–121.

Článek
Chmelař, Vilém, Osecký, Pavel. Matematické modely průběhu aktivní pozornosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 17–51.

Článek
Štukavec, Libor. Výměna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 157–163.

Článek
Sedlák, Jiří, Chalupa, Bohumír. Rozvoj oboru psychologie na filosofické fakultě UJEP v letech 1948-1973. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 123–139.

Článek
Pokorný, Jan. Schopnosti a faktory jejich rozvoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, roč. 23, č. I9, s. 81–101.