Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1993, roč. 42, č. I27. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20

Článek
Koplíková, Ivana. [Shaver, Kelly G. The attribution of blame: causality, responsibility and blameworthiness]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 144–145.

Článek
Stránská, Zdenka. [Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 146–148.

Článek
Hladík, Ladislav, Svoboda, Mojmír. Internalita a externalita a školní úspěšnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 99–104.

Článek
Kostroň, Lubomír. Psychology : a new view on holistic approach. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 133–137.

Článek
Macek, Petr, Osecká, Liduška, Blatný, Marek. Semantic structure of adolescent's actual, ideal and unwanted self. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 111–121.

Článek
Dan, Jiří, Janíčková, Lenka. Role ženy a muže v eufunkčním a dysfunkčním manželství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 67–77.

Článek
Stránská, Zdenka. Psychologické úvahy o estetickém vnímání, prožívání a poznávání sochařského umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 123–132.

Článek
Švancara, Josef. Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 39–46.

Článek
Dan, Jiří. [Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 148.

Článek
Viewegh, Josef. Osobnost a doba : sto let od narození českého psychologa univerzitního profesora PhDr. Viléma Chmelaře, DrSc., člena korespondenta ČSAV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 7–15.

Článek
Kolaříková, Olga. Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 23–29.

Článek
Dan, Jiří. Die Entwicklungsdynamik der Leseleistung von Kindern mit Legasthenie und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 139–142.

Článek
Stránská, Zdenka. [Tepperwein, Kurt. Umenie ľahko sa učiť: metódy, ktoré vám uľahčia učenie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 145–146.

Článek
Svoboda, Mojmír, Drdová, Drahomíra. Hodnotová orientace a "locus of control". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 93–98.

Článek
Clark, Nancy, Míček, Libor. Skupiny pozitivní tranzitivity v našem chaotickém světě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 79–92.

Článek
Vašina, Lubomír, Sobotka, Martin. Znaková informace a psychologie paměti a učení v novém paradigmatu objasňujícím vztah mozku a psychiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 105–110.

Článek
Koplíková, Ivana. [Hewstone, Miles. Causal attribution: from cognitive processes to collective beliefs]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 143–144.

Článek
Švancara, Josef. Kategorie "souvislost" v současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 31–38.

Článek
Plaňava, Ivo. Funkční a dysfunkční soužití v rodině a manželství : některé koncepty a modely. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 47–65.

Článek
Smékal, Vladimír. Integrační funkce osobnosti : koncepce a problémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 17–22.