Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1956, roč. 5. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 27

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Sovětské dějiny antické literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 204–205.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Řecká krajina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 204.

Článek
Hošek, Radislav. K pojetí daimona v pozdní antice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 164–172.

Článek
Stiebitz, Ferdinand. [Kotalík, František. Ras Šamra - Ugarit: studie o významu a vztazích Ugaritu k prostředí a knihám starozákonním]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 187–190.

Článek
Pernička, Radko Martin. Ústav pro prehistorii university v Brně 1955-1956. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 183–184.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Několik řeckých portrétů z V. století před n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 115–135.

Článek
Češka, Josef, Zlatuška, Zdeněk. [Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 185–187.

Článek
Dostál, Bořivoj. Древнеславянский могильник в Моравском Жижкове (р. Бржецлав). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 91–106.

Článek
Hejzlar, Gabriel. [Lullies, Reinhard. Griechische Vasen der reifarchaischen Zeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 204.

Článek
Kalousek, František. Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 5–14.

Článek
Podborský, Vladimír. K otázce kontinuity vývoje kultury lidu popelnických polí na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 20–41.

Článek
Hejzlar, Gabriel. [Frel, Jiří. Řecké vázy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 190–193.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Pisani, Vittore. Le lingue dell'Italia antica: oltre il italiano]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 197–198.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Nové publikace německých ústavů z oboru klasické archeologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 205–206.

Článek
Hrubý, Jiří. Konsekrace ve výtvarném umění doby Antoninů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 145–163.

Článek
Češka, Josef. O ničení pracovních nástrojů antickými otroky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 136–144.

Článek
Bartoněk, Antonín. "Casus septimus" a "casus octavus" v pojetí římských gramatiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 173–182.

Článek
Češka, Josef. [Łapicki, Borys. Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 193–196.

Článek
Kalousek, František, Pernička, Radko Martin. Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 42–90.

Článek
Hrubý, Vilém. Větrný mlýn z doby hradištní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 107–114.

Článek
Tihelka, Karel. Zur absoluten Chronologie des Übergangs von der älteren zur mittleren Bronzezeit in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 15–19.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Niedermann, Max. Précis de phonétique historique du Latin]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 196–197.

Článek
Erhart, Adolf. Sovětská diskuse o genetických svazcích kavkazských jazyků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 198–203.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Friedrich, Johannes. Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 203.

Článek
Zlatuška, Zdeněk. Významná bibliografie k římské literatuře a k latině vůbec. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 205.