Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1973-1974, roč. 22-23. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 44

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1973-1974, vol. 22-23, issue E18-19.

Článek
Medunová-Benešov, Anna. [Strahm, Christian. Die Gliederung der schnurkeramischen Kultur in der Schweiz]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 333.

Článek
Zeman, Antonín, Havlíček, Pavel. Kvartérně-geologický výzkum lokality Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 35–41.

Článek
Hartmann, Antonín. Osoba císaře v právnické terminologii kodexu Theodosiova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 247–266.

Článek
Dostál, Bořivoj. [Baran, Volodymyr Danilovič. Ranni [i.e. Rannì] slov'jani [i.e. slov'jany] miž [i.e. mìž] Dnistrom [i.e. Dnìstrom] i Pryp'jattju]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 338–340.

Článek
Beneš, Jan. Antická problematika na XVII. celostátní archeologické konferenci v Bulharsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 345–346.

Článek
Kunšov z Prahy, Martin. M. Martini de Praga Utram circumscripta simonia : quaestio disputationis de quolibet Pragae anno 1416 habitae. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 309–314.

Článek
Dostál, Bořivoj. [Avdusin, Daniil Antonovič. Polevaja archeologija SSSR]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 335–337.

Článek
Podborský, Vladimír. Loďkovitá spona z Brna-Obřan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 319–320.

Článek
Kalousek, František. Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry v Brně-Řečkovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 317–318.

Článek
Seznam použitých značek - Сокращения - Abkürzungen - Abbreviatios. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 364–365.

Článek
Křízek, František. In memoriam Antonu Gnirs (1873-1933). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 351–352.

Článek
Dostál, Bořivoj. Ke studiu archeologické problematiky severoruské vesnice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 325–331.

Článek
Pernička, Radko Martin. Sondážní výzkum v prostoru Hluk-Dolní Němčí : (předběžná zpráva o etapě 1972). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 169–180.

Článek
Bartoněk, Antonín. Die altgriechische Lautlehre im Lichte des Mykenischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 217–224.

Článek
Kos, Oldřich, Koštuřík, Pavel. Sídlištní objekty z výzkumné sezóny 1971 na hradisku u Kramolína. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 195–209.

Článek
Valoch, Karel. Eine spätpaläolithishe Industrie aus Sady bei Uherské Hradiště in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 111–124.

Článek
Michna, Pavel. Eine Steinofen-Luftheizung in der Bischofsburg Melice bei Vyškov in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 211–216.

Článek
Weber, Zdeněk. Archeologická prospekce a geofyzika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 348–349.

Článek
Weber, Zdeněk. Dílčí statistická analýza malované výzdoby střepového materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 81–93.

Článek
Kalousek, František. Sídliště lidu s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Nemoticích (okr. Vyškov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 315–316.

Článek
Čižmář, Miloš. Laténský hrob z Moravského Krumlova (okr. Znojmo) : (k otázce styku halštatského prostředí s keltským). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 320–322.

Článek
Dostál, Bořivoj. [Aulich, [i.e. Aulìch] Viktor [i.e. V'tol'd] Vitol'dovič [i.e. Vìtol'dovyč]. Zimnivs'ke [i.e. Zymnìvske] gorodišče [i.e. gorodyšče] - slov'jans'ka pam'jatka VI-VII st. n. e. v Zachidnij [i.e. Zachìdnìj] Volini [i.e. Volynì]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 333–335.

Článek
Kalousek, František. Sídliště s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Brankovicích (okr. Vyškov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 316–317.

Článek
Podborský, Vladimír. Šest let terénního archeologického výzkumu neolitického a halštatského sídliště v "Sutnách" u Těšetic-Kyjovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. 5–33.