Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1964, roč. 13. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 43

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1964, vol. 13, issue A12.

Článek
Firbas, Jan. [Hornby, A.S.; Gatenby, E.V.; Wakefield, H. The Advanced learner's dictionary of current English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 253–254.

Článek
Novotný, František. Mateřídouška - matris animula. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 35–36.

Článek
Machek, Václav. [Blanár, Vincent. Zo slovenskej historickej lexikológie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 245–246.

Článek
Beneš, Pavel. Une tautologie toponymique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 43–46.

Článek
Skulina, Josef. [Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom I. ; Trypućko, Józef. Jezyk Władyslava Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Tom II. ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 250–252.

Článek
Bartoš, Lubomír. Nuevas contribuciones a la linguística hispana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 256–258.

Článek
Chloupek, Jan. [Style in language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 236–238.

Článek
Havlová, Eva. Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 17–23.

Článek
Balhar, Jan. Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 157–163.

Článek
Trojanová, Jaroslava. [Hála, Bohuslav. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 243–245.

Článek
Pačesová, Jaroslava. IV. kongres jugoslávských slavistických společností a 10. výročí založení Ústavu pro jazyk makedonský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 252–253.

Článek
Mrázek, Roman. Десигнаторы интенсификации действия в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 169–180.

Článek
Ohnesorg, Karel. [Gvozdev, A.N. Вопросы изучения детской речи]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 241–243.

Článek
Rusínová, Zdenka. Názvy nositelů vlastnosti ve staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 211–215.

Článek
Bartoněk, Antonín. Outline of phonemic system in Mycenaean Greek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 195–209.

Článek
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 260–267.

Článek
Beneš, Pavel. [Бережан, С. Контрибуций ла студиул инфинитиьулуй молдовенеск]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 258–259.

Článek
Vachek, Josef. [Sommerfelt, Alf. Diachronic and synchronic aspects of language: selected articles]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 235–236.

Článek
Zatočil, Leopold. Zum Problem der vermeintlichen Einwirkung der gotischen Bibelübersetzung auf die Altkirchenslavische. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 81–95.

Článek
Bauer, Jaroslav. Spojky a částice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 131–139.

Článek
Krčmová-Hrabáková, Marie. Poznámky k otázce přízvukování jednoslabičných původních předložek ve spojení se jménem : z diplomové práce obhájené v roce 1962. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 105–116.

Článek
Vašek, Antonín. La colonisation et la langue. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 47–58.

Článek
Jelínek, Milan. Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 117–130.

Článek
Ostrá, Růžena. [Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 254–255.