Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1994, roč. 43. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 21 z celkového počtu 21

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1994, vol. 43, issue A42.

Článek
Šipková, Milena. K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 43–52.

Článek
Fic, Karel. [Vojtenko, Anastasija. Leksičeskij atlas Moskovskoj oblasti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 140–142.

Článek
Romportl, Simeon. Jazykovědné idiosynkrasie a zděděná tabu v ontologii jazyka : (nad odkazem Augusta Schleichera). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 7–14.

Článek
Grepl, Miroslav. Výpovědní útvary s mediálním že. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 29–33.

Článek
Havlová, Eva. K výročí Žofie Šarapatkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 133–134.

Článek
Brandner, Aleš. [Szótár-index az óbolgár nyelv XI-XII. századi orosz másolatú emlékeihez]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 136–138.

Článek
Bartáková, Jarmila. Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 75–88.

Článek
Čižmárová, Libuše. Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 69–74.

Článek
Jiráček, Jiří. К вопросу сдвигов в акцентном типе слезá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 99–106.

Článek
Žaža, Stanislav. In memoriam H. Puchljakové a T. Cablíkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 134.

Článek
Karlík, Petr. O jednom typu přípustkových souvětí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 35–41.

Článek
Pleskalová, Jana. Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 53–59.

Článek
Trost, Klaus. Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur : (am Beispiel des Tschechischen). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 15–28.

Článek
Bartáková, Jarmila. [Encyklopédia jazykovedy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 135–136.

Článek
Brandner, Aleš. [Рылов, Станислав Александрович. Синтаксическая организация древнерусской речи: учебное пособие]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 138–140.

Článek
Grepl, Miroslav. K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 131–132.

Článek
Gazda, Jiří. K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 107–113.

Článek
Smith, Nancy Susan. Preliminary remarks on the Grammaticae Bohemicae (1603) of Vavřinec Benedikt Nudožerský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 61–67.

Článek
Žaža, Stanislav. Названия временных отрезков (день, год, час...) в функции обстоятельства времени. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 115–129.