Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Brněnské texty k slovakistice. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 329

Kapitola
Pokorný, Milan. Literární slovacika v produkci a vysílání Českého rozhlasu. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 169–175.

Kapitola
Konečný, Milan. Výskum staršej literatúry na Slovensku po roku 1989. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 265–271.

Kapitola
Všetička, František. Cesta po kolenou (kolem roku 1989). In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 211–218.

Kapitola
Kola, Adam F.. Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus : paradigmata středoevropské literatury po roce 1989. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 201–209.

Kapitola
Holub, Zbyněk. Slováci v jihočeském pohraničí, jazyk a způsob života. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 235–249.

Kapitola
Zelenková, Anna. K recepcii Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 77–90.

Kapitola
Pillecky, Marcel. Preklad ako prostriedok odhalenia : (poznámky k životnému dielu S. Czambela). In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 111–117.

Kapitola
Benyovszky, Krisztián. Preklad ako po(d)klad k reinterpretácii originálu. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 99–102.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 49–55.

Kapitola
Káša, Peter. Česko-slovensko-maďarské súvislosti v argumentáciach J.M. Hurbana. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 103–110.

Kapitola
Pražák, Richard. Ke studiu česko-maďarských kulturních vztahů za národního obrození. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, s. 29–37.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Úvodem. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 3–4.

Kapitola
Dorovský, Ivan. O literárním bilingvismu a inverzní dvojdomosti. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 11–20.

Kapitola
Havlíková, Lubomíra. Pražská léta Jána Stanislava a československá byzantologie. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 116–126.

Kapitola
Hvišč, Jozef. Inovácia Hviezdoslavovej poézie : (na okraj poľského a českého výberu z Hviezdoslavovej poézie. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 62–70.

Kapitola
Hleba, Edmund. V službách cirkvi a národa. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 57–61.

Kapitola
Vojtech, Miloslav. Osudy jedného básnického textu : (česko-slovenské súvislosti poezie Bohuslava Tablica). In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 88–97.

Kapitola
Pospíšil, Ivo. Změna literárněvědného paradigmatu: pokus o česko-slovenský dialog. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 21–33.

Kapitola
Štěpán, Ludvík. Vypravěčství v postmodernistické situaci na příkladu děl Dominika Tatarky a Bohumila Hrabala. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 42–49.

Kapitola
Dohnal, Josef. Symbol v (literární) komunikaci. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 5–10.

Kapitola
Nábělková, Mira. "K dverím ňebe se mej..." : bibličtina na Slovensku v 20. storočí. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 71–87.

Kapitola
Měšťan, Antonín. Slovensko v názvech pražských ulic. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 114–115.

Kapitola
Zand, Gertraude. Obrázky z Demlova Slovenska. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 98–106.

Kapitola
Zelenková, Anna. V.D. Lambl a jeho chápanie česko-slovenskej vzájomnosti. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 50–56.

Kapitola
Linhartová, Věra. Alois Gregor (1888-1917). In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, s. 107–113.