Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Etnologické studie. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 275

Kapitola
Holý, Dušan. Závěr. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, s. 153–160.

Kapitola
Holý, Dušan. Nad vývojem taneční hudby. In: Holý, Dušan. Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko. 2013, s. 47–96.

Kapitola
Doušek, Roman. Úvod. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 7–8.

Kapitola
Doušek, Roman. Summary : Sebranice and their reeve Ondřej Kanýz (1694–1761): village community and its culture in the 1st half of the 18th century. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 269–271.

Kapitola
Doušek, Roman. Rejstřík. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 287–289.

Kapitola
Doušek, Roman. Kapitoly z hmotné kultury. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 141–162.

Kapitola
Doušek, Roman. Ondřej Kanýz (1694–1761) a jeho hospodářství – podsedek č. p. 36. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 81–139.

Kapitola
Doušek, Roman. Životní cyklus. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 197–219.

Kapitola
Doušek, Roman. Prameny a literatura. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 272–284.

Kapitola
Doušek, Roman. Metodicko-výzkumné poznámky. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 9–30.

Kapitola
Doušek, Roman. Vesnice a její obyvatelé. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 35–62.

Kapitola
Doušek, Roman. Předmluva. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 5.

Kapitola
Doušek, Roman. Seznam použitých zkratek. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 285.

Kapitola
Doušek, Roman. Kapitoly z duchovní kultury. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 163–196.

Kapitola
Doušek, Roman. Přílohy. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 243–267.

Kapitola
Doušek, Roman. Léta 1740–1743 v událostech a hovorech vesničanů. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 221–240.

Kapitola
Doušek, Roman. Obec, její místo a funkce v mocenské struktuře. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 63–79.

Kapitola
Doušek, Roman. Závěr. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 241–242.

Kapitola
Doušek, Roman. Sebranice a jejich okolí. In: Doušek, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761) : vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 2009, s. 31–34.

Kapitola
Úvod. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 5–6.

Kapitola
Kokojanová, Michaela, Prudká, Alena. Hospodářské zápisky Josefa Prusinovského z Holešova (1776-1803). In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 105–125.

Kapitola
Doušek, Roman. Prameny ke studiu kultury Sebranic na konci 17. a v první polovině 18. století. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 83–103.

Kapitola
Z kroniky Josefa Umláška. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 137–142.

Kapitola
Slavkovský, Peter. Tradičná agrárna kultúra Slovenska. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 9–19.

Kapitola
Mlynka, Michal. Ikonografické pramene k štúdiu slovenského poľnohospodárstva. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 43–62.