Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce MUNI ARTS 100. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 313

Kapitola
Prameny a seznam relevantní literatury. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, s. 105–112.

Kapitola
Myronova, Halyna, Kalina, Petr. Ukrajinistika na Masarykově univerzitě. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, s. 28–37.

Kapitola
Obsah. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 5–6.

Kapitola
Brázda, Radim. Otakar Zich – muž a klavír na počátku. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 11–22.

Kapitola
Back matter. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. .

Kapitola
Brázda, Radim, Barša, Pavel, Horyna, Břetislav. Josef Macháček – učitel v čele filozofického kroužku. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 99–117.

Kapitola
Brázda, Radim. Mirko Novák – estetika, hudba a problém oficiála Tříšky. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 85–97.

Kapitola
Brázda, Radim. Lubomír Nový – filozof v neklidné době. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 131–139.

Kapitola
Brázda, Radim. Mihajlo Rostohar – experimenty a malé vrtochy velkých mužů. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 25–39.

Kapitola
Brázda, Radim. Josef Ludvík Fischer – deník, Sókratés a skladebná filozofie. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 53–63.

Kapitola
Brázda, Radim. 3 x 3 je devět filozofů. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 7–9.

Kapitola
Front matter. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. .

Kapitola
Brázda, Radim. Jiří Cetl – filozofické apokryfy a podzim filozofů. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 119–129.

Kapitola
Jmenný rejstřík. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 147–149.

Kapitola
Prameny a bibliografie. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 141–144.

Kapitola
Brázda, Radim. Josef Tvrdý – průvodce filozofií a bytí k smrti. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 65–82.

Kapitola
Philosophers in the city : summary. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 145.

Kapitola
Brázda, Radim. Vladimír Hoppe – filozof, který příliš nemluvil. In: Brázda, Radim. Filozofové ve městě. 2021, s. 41–51.

Kapitola
Obsah. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 5.

Kapitola
Kovář, Michal. Ediční poznámka. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 9–10.

Kapitola
Pražák, Richard. Světový názor Josefa Dobrovského ve světle vývoje a vzájemných souvislostí českého a maďarského národního hnutí na přelomu 18. a 19. století. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 70–90.

Kapitola
Pražák, Richard. Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 50–69.

Kapitola
Dobrovský, Josef. Josef Dobrovský o svém pobytu ve Finsku a specifických rysech ugrofinských jazyků. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 97–101.

Kapitola
Pražák, Richard. Úvodní poznámka. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 13.

Kapitola
Pražák, Richard. Předpoklady a charakteristika česko-maďarských vědeckých vztahů za osvícenství. In: Pražák, Richard. Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista. 2019, s. 29–35.