Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2006, roč. 55. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 83

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky, 2006, vol. 55, issue X9.

Článek
Kšicová, Danuše. Nově o Michailu Bulgakovovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 327.

Článek
Štěpán, Ludvík. Pro poznání lužickosrbské kultury a literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 341.

Článek
Pospíšil, Ivo. Dvacetiletí od odchodu Jaroslava Mandáta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 183–184.

Článek
Šaur, Josef. Alternativy dějin a člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 315–316.

Článek
Faber, Jan. Dějiny polské literatury v přehledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 314–315.

Článek
Dović, Marijan. Tekstualna tradicija in elektronski medij: od digitalne slikovne reprodukcije do znanstvenokritične izdaje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 207–215.

Článek
Jensterle-Doležalová, Alenka. Vojna kot metafora : Vitomil Zupan, Menuet za kitaro : (na petindvajset strelov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 257–265.

Článek
Pospíšil, Ivo. Ruská literatura a svět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 313–314.

Článek
Dorovský, Ivan. Návrat ke zdrojům pro poučení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 311–312.

Článek
Pospíšil, Ivo. Metodologické problémy současné literární vědy ve světle česko-slovinských vztahů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 185.

Článek
Žemberová, Viera. O životě a smrti alebo reflexia o jave v stratégii autora. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 5–9.

Článek
Przybylski, Michal. "Světopolák" z Guatemaly. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 322–323.

Článek
Przybylski, Michal. Chvála Miłosze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 340–341.

Článek
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. "Sonety" Adama Mickiewicza w przekładach Vladimíra Holana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 29–39.

Článek
Kšicová, Danuše. F.I. Ťutčev jako předchůdce ruské moderny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 143–153.

Článek
Pospíšilová, Věra. Barokní bádání na přelomu století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 177–179.

Článek
Hladký, Ladislav, Štěpánek, Václav. VI. mezinárodní balkanistické sympozium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 333–335.

Článek
Vidmar, Luka. Omembe Josefa Dobrovskega v korespondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem v letih 1810-1818. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 217–231.

Článek
Pospíšil, Ivo. Pokus a ideologicko-areálový sborník rusko-polské provenience. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 333.

Článek
Pospíšil, Ivo. Ruská literatura: literární bytí a bytí literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 274–275.

Článek
Pospíšil, Ivo. Tři radikální ruské knihy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 302–309.

Článek
Pospíšil, Ivo. Hlavní téma: Lužice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 343.

Článek
Pospíšil, Ivo. "Slavismy a antislavismy za jara národů" Franka Wollmana: analýzy a přesahy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 85–93.

Článek
Kšicová, Danuše. Slovo a tvar jako předmět srovnávacího bádání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 316–317.