Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1961, roč. 10. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 33

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná, 1961, vol. 10, issue F5.

Článek
Sus, Oleg. O funkcích umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 103–111.

Článek
Seznam obrazových příloh. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 411–413.

Článek
Kalousek, František. Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 135–150.

Článek
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. .

Článek
Kutal, Albert. Dvě knihy o renesančním sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 393–397.

Článek
Patočka, Jan. L'idée d'espace depuis Aristote jusqu'à Leibniz : (esquisse historique). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 23–41.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. K Braunově drobné plastice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 319–326.

Článek
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 407–410.

Článek
Sedlář, Jaroslav. K ikonologii fresky F.Ř.I. Ecksteina v zámku v Miloticích u Kyjova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 341–348.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Soupis prací prof. dr. Václava Richtera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 400–406.

Článek
Jůza, Vilém. Několik plánů moravských stavebních památek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 379–383.

Článek
Jůzová-Škrobalová, Alena. Příspěvek k bádání o renesančních oknech Vladislavského sálu na Pražském hradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 377–378.

Článek
Volavková-Skořepová, Zdeňka. Teorie sochařství Herberta Reada. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 388–393.

Článek
Kutal, Albert. The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 205–228.

Článek
Samek, Bohumil. G. Santiniho projekt benediktinského kláštera v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 277–287.

Článek
Štefan, Oldřich. K počátkům klasicismu v renesanční architektuře Čech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 237–255.

Článek
Borkovský, Ivan. Bartolomějský kostelík na Pražském hradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 151–155.

Článek
Birnbaumova, Alžběta. Rekonstrukce dvou moravských renesančních zahrad. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 257–276.

Článek
Hejzlar, Gabriel. Dvě antiky z Rudolfových sbírek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 113–134.

Článek
Krsek, Ivo. Ein Beitrag zum Problem des Kolorits in der Malerei ser 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts : (F.A. Maulbertschs Freskogemälde im Lehenssaal des Kremsierer Schlosses). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 349–365.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Přestavba kostela v Brňanech roku 1740. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 383–384.

Článek
Krsek, Ivo. Antonín Slavíček, 1870-1910. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 397–399.

Článek
Adlerová, Alena. K počátkům českého plakátu : (výstavní plakáty S.V.U. Mánes 1898-1908). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 367–376.

Článek
Volavka, Vojtěch. Václav Richter a Birnbaumova škola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 5–21.