Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 1610

Článek
Brandner, Aleš. [Blažek, Vladimír. Problematika staroruské substantivní paradigmatiky: popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 242–244.

Článek
Vojtová, Jarmila. [Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 251–254.

Článek
Vondráček, Miloslav. [Lindseth, Martina. Null-subject properties of Slavic languages: with special reference to Russian, Czech, and Sorbian]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 234–238.

Článek
Romportl, Simeon. Na prahu 21. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 5–13.

Článek
Giger, Markus, Vykypěl, Bohumil. Die Typologie des Litauischen und das Lettischen : (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 45–86.

Článek
Šlosar, Dušan. 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 213–215.

Článek
Žaža, Stanislav. Odešel významný lingvista. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 225–226.

Článek
Valčáková, Pavla. [Ondruš, Šimon. Odtajnené trezory slov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 245.

Článek
Karlík, Petr. Personální deiktika v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 147–154.

Článek
Rusínová, Zdenka. Deminutivum jako jazykové univerzálie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 137–145.

Článek
Vykypělová, Taťána. Podmínky zániku duálu v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 167–176.

Článek
Blažek, Václav. Edgar Charles Polomé (31.7.1920-11.3.2000). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 216–222.

Článek
Myronova, Halyna. К вопросу о сравнительно-типологическом исследовании славянских языков. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 87–105.

Článek
Žaža, Stanislav. K výrazovým prostředkům ujišťování a přesvědčování v ruštině a v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 119–125.

Článek
Vykypělová, Taťána. [Janka, Wolfgang. Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt der mit s(e)-präfigierten Verben im Tschechischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 247–251.

Článek
Blažek, Václav. Indo-european prepositions and related words : internal analysis and external comparison. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 15–43.

Článek
Havlová, Eva. Za profesorem Sławským. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 223–224.

Článek
Pleskalová, Jana. [Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 255–257.

Článek
Pleskalová, Jana. [Šrámek, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 227–229.

Článek
Bumbálková, Jana. [Hrdlička, Milan. Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 254–255.

Článek
Žaža, Stanislav. [Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska ; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 240–242.

Článek
Fic, Karel. [Vidoeski, B. Dialektite na makedonskiot jazik. I-III]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 238–240.

Článek
Křístek, Michal. [Bogoczová, Irena; Fic, Karel; Chloupek, Jan; Jandová, Eva; Krčmová, Marie; Müllerová, Olga. Tváře češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 246–247.

Článek
Ziková, Markéta. Ke třem zdrojům lexikálních inovací : (na materiálu substantivních neologismů). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 155–165.

Článek
Hladká, Zdeňka. Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 197–211.