Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1993, roč. 18. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 41

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 430.

Článek
Ruttkay, Matej. Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 277–288.

Článek
Hanuliak, Václav. Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 161–166.

Článek
Belcredi, Ludvík. Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 315–343.

Článek
Černá, Eva. Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 419–424.

Článek
Staňa, Čeněk. Pustiměřský hrad. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 181–197.

Článek
Chovanec, Ján. Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 301–313.

Článek
Boháčová, Ivana, Frolík, Jan, Špaček, Jaroslav. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 239–246.

Článek
Durdík, Tomáš, Chotěbor, Petr. Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 225–237.

Článek
Front matter. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. .

Článek
Anderle, Jan. Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 263–273.

Článek
Žudel, Juraj. Hustota osídlenia Slovenska v neskorom stredoveku. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 81–85.

Článek
Unger, Josef. Změny struktury osídlení ve 12. až 14. století na jižní Moravě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 119–139.

Článek
Parczewski, Michał. Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 93–97.

Článek
Tirpák, Ján. Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov sakrálnych stavieb na Spiši. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 63–68.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 99–118.

Článek
Hanuliak, Milan. Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 37–51.

Článek
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim). Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 199–209.

Článek
Cvrková, Marta. Záchranný výzkum v Ústí nad Labem. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 247–251.

Článek
Měchurová, Zdeňka. Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov).. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 289–297.

Článek
Měřínský, Zdeněk, Plaček, Miroslav. Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizac i Znojemsk a. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 211–223.

Článek
Uznesenie účastníkov XXIV. celoštátnej konferencie archeológov stredověku — Levoča '92. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 5.

Článek
Homza, Martin. Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 19–29.