Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1994, roč. 43. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6

Článek
Mareš, Petr. Konsensuální přístup k definici chudoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 7–22.

Článek
Volek, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michela Foucaulta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 47–73.

Článek
Keller, Jan. Randall Collins - sociologie mezi tradicí a perspektivou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 75–90.

Článek
Musil, Libor. Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 23–45.

Článek
Marada, Radim. Liberální demokracie a etika diskursu - o jednom pokusu o rekonstrukci ideje občanské společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1994, roč. 43, č. G36, s. 91–112.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná, 1994, vol. 43, issue G36.