Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1967, roč. 16. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17

Článek
Solař, Josef. Untergang der Ideologien?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 7–16.

Článek
Macků, Jan. Les étapes et les tendances principales de la sociologie Tchécoslovaque. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 27–38.

Článek
Steiner, Hanuš. [Kolaja, Jiri Thomas. Workers' councils: the Yugoslav experience]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 163–166.

Článek
Michek, Josef. O нeкoтopыx тeopeтичecкиx пpoблeмax oплaты тpyдa в ceльcкoм xoзяйcтвe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 117–130.

Článek
Štancl, Rudolf. Die Entwicklung des Kreditsystems der Tschechoslowakischen Republik von 1945 bis 1948. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 99–116.

Článek
Bednaříková, Marie. Literatur und Quellen zur Geschichte der Internationalen Arbeiterhilfe und der Internationalen Roten Hilfe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 147–153.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 167–172.

Článek
Cahová, Dagmar. On the development of the post-war generations of young people in Czechoslovakia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 39–48.

Článek
Kirš, Zdeněk. Oбщecтвeннoe paздeлeниe тpyдa и тeндeнции eгo paзвития. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 57–78.

Článek
Štěpánková, Olga, Paseka, Vladimír. Знaчeниe и oбщecтвeннaя фyнкция идeoлoгии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 17–26.

Článek
Mlýnský, Jaroslav. Zur Problematik der Strukturgestaltung des politischen Lebens in der ČSSR in der Nachfeberzeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 131–146.

Článek
Dočkal, Miloslav. [Řezníček, Jiří. Vědecká organizace řídící práce: vybrané kapitoly]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 159–163.

Článek
Klásková, Anna. Формирование генеральной линии строительства социализма в Чехословакии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 153–156.

Článek
Reichel, Renato. Le rôle du commerce extérieur dans le développement economique de l'Italie après la deuxième guerre mondiale (1945-1958). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 79–98.

Článek
Nováček, Miroslav. [Kýn, Oldřich; Pelikán, Pavel. Kybernetika v ekonomii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 156–159.

Článek
Loukotka, Jiří. O мapкcиcтcкoм пoдxoдe к пpoблeмaтикe т. нaз. мaccoвoй кyльтypы. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, roč. 16, č. G11, s. 49–56.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná, 1967, vol. 16, issue G11.