Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 637

Článek
Kroupa, Jiří. "… Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, roč. 47, č. F42, s. 27–49.

Článek
Volavka, Vojtěch. Questions concerning "belle-matière". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 299–309.

Článek
Kudělka, Zdeněk. Soupis prací prof. dr. Václava Richtra, DrSc. (III). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 343.

Článek
Příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. .

Článek
Kudělka, Zdeněk. Moderní architektura a památková péče. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 311–315.

Článek
Patočka, Jan. Der Subjektivismus der Husserlschen und die Forderung einer asubjektiven Phänomenologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 11–26.

Článek
Chadraba, Rudolf. Influence, ou antithèse?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 33–45.

Článek
Jirka, Antonín. Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 257–264.

Článek
Šperling, Ivan. Die Prager Altararchitektur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 279–289.

Článek
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 345–347.

Článek
Sedlák, Jan. Zum Problem der Datierung und des Stilcharakters des Presbyteriums der St.-Jakob-Pfarrkirche in Brünn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 143–153.

Článek
Rulíšek, Hynek. Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 129–142.

Článek
Pešina, Jaroslav. Zur Frage der Chronologie des "Schönen Stils" in der Tafelmalerei Böhmens. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 167–191.

Článek
Blažíček, Oldřich J.. K otázce specifické formace barokové plastiky v Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 265–270.

Článek
Doležal, Petr. Gegenwärtige Gedankenanregungen für die Denkmalpflege. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 47–61.

Článek
Bakoš, Ján. O ontologickej štruktúre ikony : (príspevok k ontológii obrazu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 89–95.

Článek
Dvorník, Francis. Some remarks concerning the christianization of the Slavs in Greece. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 27–32.

Článek
Stehlík, Miloš. Nuovi particolari sull'opera di Giov. Giuliani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 271–277.

Článek
Krsek, Ivo. Maulbertschovy obrazy v Hrádku u Znojma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 291–297.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Otázka imaginace v surrealismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 329–341.

Článek
Volavková, Zdenka. The theory of material and material realization and the beginnings of modern sculpture. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 317–328.

Článek
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 349–352.

Článek
Kutal, Albert. Zur Genesis der spätgotischen Plastik Mitteleuropas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 155–166.

Článek
Neumann, Jaromír. Ideový koncept poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře : poznámky k ikonologickému rozboru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 235–256.

Článek
Denkstein, Vladimír. Pražské honosné ostruhy z 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 193–205.