Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Musicologica Brunensia. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 380

Článek
Kopecký, Jiří. Ztělesněná hudba a strženost tělem : hudebně neviditelné odhalování. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 129–148.

Článek
Bohadlo, Stanislav. Sporckovská "obecná nota" : rozhovor mezi Poustevníkem a Dvořanem na Bonreposkou árii. Musicologica Brunensia. 2010, roč. 45, č. 1-2, s. 41–59.

Článek
Viktorová, Kateřina. Dynamika recepce Smetanovy tvůrčí osobnosti a jeho operního díla do roku 1924. Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 1, s. 25–42.

Článek
Nedbal, Martin. Heinrich Wilhelm Haugwitz and the reception of Mozart's operas in early nineteenth-century Moravia. Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 1, s. 43–57.

Článek
Kouřil, Vít, Mikolášiková, Barbora, Pešl Šilerová, Lucie. Studie manažerského a produkčního prostředí a chování hudebních souborů v České republice "Learning by doing". Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 1, s. 81–104.

Článek
Chew, Geoffrey. Little Bo-Peep has lost her sheep, and doesn't know where to find them, or, In search yet again of Czechness and Czech music. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 15–21.

Článek
Kalina, Petr. Hudebně-pedagogické oddělení Ukrajinského vysokého pedagogického ústavu Mychajla Drahomanova v Praze (1923–1933). Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 223–236.

Článek
Steinmetz, Karel. Karel Boženek – opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 87–93.

Článek
Flašar, Martin, Žůrek, Pavel. "Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu, ať se děje, co se děje" : Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 79–86.

Článek
Kramářová, Helena. Die Dommusik zu St. Stephan im 18. Jahrhundert – Institutionsgeschichte. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 109–143.

Článek
Zapletal, Miloš. Civilist tendencies in the inter-war Czech music : at the beginning of a research. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 237–251.

Článek
Barbo, Matjaž. Slavko Osterc und Karl Reiner im Briefwechsel. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 23–35.

Článek
Křupková, Lenka. Nucený návrat domů : k proměně reflexe Josefa Bohuslava Foerstera v prvních letech Československé republiky. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 51–62.

Článek
Zahrádka, Jiří. John Tyrrell – výjimečný janáčkovský životopisec a editor. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 7–13.

Článek
Kusák, Jiří. Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 95–108.

Článek
Frič, Marek, Berti, Alexandra, Otčenášek, Jan. Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 187–222.

Článek
Kramářová, Helena. Die Dommusik zu St. Stephan im 18. Jahrhundert in sozialgeschichtlicher Perspektive. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 145–166.

Článek
Vejvodová, Veronika. An unsuccessful rehabilitation : performances of Dvořák's Armida in 1918–38. Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 63–77.

Článek
Marcaletti, Livio. Die keusche Penelope und der zornige Odysseus : Kursieren einer tragikomischen Opernhandlung zwischen Wien und Norditalien. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. Supplementum, s. 85–97.

Článek
Perutková, Jana. Die glückliche Vorbedeutung and Aristheus : unknown libretti of German-language operas performed in the Kärntnertortheater in Vienna in 1741. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. Supplementum, s. 123–155.

Článek
Spáčilová, Jana. Orlandini's Antigona (vendicata) : transformation of a Venetian opera on its transalpine journey. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. Supplementum, s. 227–248.

Článek
Slouka, Petr. Viva eterno Leopoldo! : Italian birthday serenatas by Johann Heinrich Schmelzer. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 53, č. Supplementum, s. 35–46.